Poznej Biblický příběh 7.

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 2006
NOVÝ ZÁKON PRO VĚDCE! UKÁZKA M. Medková, P. Andrejs
17 V jistém bodě časového intervalu, který se shoduje s dobou, v níž na pobřeží Středozemního
moře dopadá sluneční záření, obratlovec řádu primáti čeledi Hominidae
rodu homo sapiens pohlaví mužského předával podstatné informace (dále učitel) dalším
příslušníkům svého rodu (dále homo sapiens). Okolo byli v poloze sedu disperzně
rozmístěni příslušníci hnutí zbožných laiků židovského vyznání a další vykladači ukazatele
židovské víry, pocházející z menších sídel v římských provinciích Galilea a Judea
i z náboženského a správního centra provincie Judea.
Blíže neurčená síla učitelova nadřízeného byla v pohotovosti, aby vracela homo sapiens
do stavu tělesné, duševní, sociální a psychosociální pohody.
18 Ve stejném časovém intervalu jiní příslušníci rodu homo sapiens pohlaví mužského
transportovali jiného příslušníka svého rodu s diagnostikovanou plegií nebo paresou.
K tomu využívali zařízení k tomuto účelu zhotovené (dále nosítka).
Vyvíjeli úsilí vytvořit v prostoru o hustotě cca 985 kg.m3 dutinu o hustotě výplně cca
1,3 kg.m-3, skrz kterou hodlali vést trajektorii nosítek s cílovými souřadnicemi konvergujícími
k souřadnicím učitele.
19 Na základě údajů z optických smyslových orgánů usoudili, že jejich úsilí má nulovou
účinnost, proto se přemístili na vrchní část objektu, který obklopoval učitele. Demontáží
čtvercových kaolinových desek tvořících kontinuální vnější vrstvu části tohoto
objektu vznikla parciální diskontinuita, která byla nutná pro bezkolizní trajektorii
nosítek (s příslušníkem homo sapiens). Tato trajektorie končila v bodě nepřiliš vzdáleném
od učitele.
20 Když učitel zaznamenal jejich vztah k svému nadřízenému, řekl k homo sapiens na
nosítkách: „Jsou ti prominuty přestupky proti pravé lásce k našemu nadřízenému a příslušníkům
rodu homo sapiens.“
Autor: 
Medková, Marie
Biblický odkaz: 
Lukáš 5,17–20