A + B + D +

Verze pro tiskPDF verze
Text Tomáše Najbrta s chytlavými "hitovkami" Filipa Klineckého.
Můžeme sledovat cestu tří králů: nikoli obvyklých legend, Kašpara, Melichara a Baltazara (K+M+B+) nýbrž Ašemrije, Bablíma a Dilameše (A+B+D+). Tím také dostala nový obsah známá zkratka: již ne "Christus mansionem benedicat" = K+M+B+ = Kristus žehná (tomuto) obydlí, nýbrž "Ad benedictionem Dei" = A+B+D+ = k chvalořečení Božímu, k chvále Boží.
 
Autor: 
Najbrt Tomáš-text; Klinecký Filip-hudba
Rok vzniku: 
2008
Přiložený soubor: