Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
54 Nanebevstoupení Páně
Skutky 1:1-14
Matouš 28:19-20
Marek 16:15
Církevní rok
54 Volba Saula králem 1 Samuelova 10:17 - 11: NŠ Louny
55 Saulova pošetilá oběť 1 Samuelova 12 - 13 NŠ Louny
55 Z pronásledovatele Saula svědek evangelia Pavel
Skutky 8:1-3
Skutky 16:11-34
Církevní rok
56 Ježíšův rozhovor s Nikodémem: svatodušní neděle Jan 3:1-8 Církevní rok
56 Saul a Jónatan 1 Samuelova 14 NŠ Louny
57 Ovoce Ducha svatého
Galatským 5:22-23
Skutky 2:1-13
Marek 13:9-11
Skutky 8:26-29
Matouš 7:16-20
1 Korintským 12:8-10
1 Samuelova 10:9-12
Církevní rok
57 Zavržení Saula 1 Samuelova 15 NŠ Louny
58 Pomazání Davida 1 Samuelova 16 NŠ Louny
58 Svatá Trojice
Matouš 28:16-20
Deuteronomium 6:4
Izajáš 61:1
Matouš 3:16-17
Církevní rok
59 Čas svěřený
Kazatel 3:1-15
Matouš 25:14-30
Církevní rok
59 David a Golijáš 1 Samuelova 17 NŠ Louny
60 Saulovy nástrahy 1 Samuelova 18 NŠ Louny
60 Slavnostní čas pro odpočinek a setkání s Bohem
Exodus 16:22-30
Genesis 2:1-4
Marek 2:27-28
Církevní rok
61 Čas promarněný a proměněný Lukáš 16:19-31 Církevní rok
61 Davidův útěk k Samuelovi 1 Samuelova 19 NŠ Louny
62 Čas bláznivě radostný
2 Samuelova 6:1-20
Žalmy 132
Žalmy 149:2-3
Žalmy 149:5-6
Církevní rok
62 David a Abígajil 1 Samuelova 25 NŠ Louny
63 David v Saulově táboře 1 Samuelova 26 NŠ Louny
63 Objevení Zákona (Den upálení mistra Jana Husa) 2 Královská 22 Církevní rok
64 David táhne proti Amálekovi 1 Samuelova 30 NŠ Louny
64 Hospodin jako matka (Den matek) Žalmy 131 Církevní rok
65 Až se tě tvé děti zeptají (Den dětí) Exodus 13:14-16 Církevní rok
65 Saul v Én-dóru, Saulova smrt 1 Samuelova 28:3 - 31: NŠ Louny
67 Abnérova a Íš-bóšetova smrt 2 Samuelova 3 - 4 NŠ Louny