Dál přece nejdeme sami III

Život ve sboru – odpuštění

Původ materiálu: 
Jiří Ort
Biblický oddíl: 
Matouš 18
Datum přípravy: 
Ne, 04/03/2018
Odkaz na píseň: 
Podobenství o Hostině (SV14)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
Vlak Boží (SV355)

Podobenství království – plevel mezi pšenicí

Původ materiálu: 
Jiří Ort
Biblický oddíl: 
Matouš 13:24-30
Biblický oddíl: 
Matouš 13:36-43
Datum přípravy: 
Ne, 25/02/2018
Odkaz na píseň: 
Písnička díků (BTS18)
Odkaz na píseň: 
Podobenství o Hostině (SV14)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (SV387)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože, prosíme tě (BTS32)

Rodí se Immanuel

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Matouš 1 - 2
Datum přípravy: 
Ne, 04/02/2018
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Jako zrnko hořčičné (SV199)
Odkaz na píseň: 
Hvězda (SV339)

Ježíšův zápas

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Marek 14:32-42
Datum přípravy: 
Ne, 14/01/2018

Téma

Ježíš zápasil — o jistotu Boží přítomnosti, o své směřování a jistotu ve svém konání. Své učedníky zve k bdělosti kvůli sobě i kvůli nim.

Odkaz na píseň: 
Nemůžete ani chvíli (SV212)
Odkaz na píseň: 
Byl jsi tam? (SV25)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)
Odkaz na píseň: 
Zůstaňte zde (SV443)
Odkaz na píseň: 
O Lord, Hear my Prayer (SV462)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)

Místo pro všechny

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Marek 14:22-25
Datum přípravy: 
Ne, 07/01/2018

Téma

U večeře Páně je díky Ježíšovi místo pro každého, pro slabé a hříšné. Ježíš sám sebe dává v náš prospěch.

Cíl

  • Předškolní děti zažijí, že u Ježíšova stolu je místo pro všechny.
  • Děti uvažují nad Ježíšovými slovy „toto jest mé tělo“.
  • Starší děti zkoumají smlouvy mezi Bohem a člověkem.

Pro učitele

Biblický text: Mk 14,22-25; pro kontext Mk 14,1-21

Odkaz na píseň: 
Podobenství o Hostině (SV14)
Odkaz na píseň: 
Vinný kmen (SV318)

Největší přikázání a chudá vdova

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Marek 12:28-34
Biblický oddíl: 
Marek 12:38-44
Datum přípravy: 
Ne, 31/12/2017

Téma

Milovat celým srdcem a dát se k dispozici s celým živobytím

Cíl

  • Děti poznají provázanost vztahu k Bohu a k bližnímu.
  • Děti si vyzkouší, jak Ježíšovo slovo pomáhá v orientaci našeho života.
  • Děti poznají, jak láska k Bohu souvisí s pohledem bohatých na chudé.

Pro učitele

Biblický text: Mk 12,28-34.38-44

Odkaz na píseň: 
Pane Bože náš (BTS15)
Odkaz na píseň: 
Tvá, Pane, láska (EZ635)
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Syndikovat obsah