Programy k setkáním

Nadpis Biblický odkaz Typ programu
Největší přikázání Marek 12:28-34 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Talár (soubor textů) Podklad pro tematický program
Vzkříšení Marek 12:18-27 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Spor o Ježíšovu pavomoc Marek 11:27-33 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Neděle (soubor textů) Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Daň císaři Marek 12:13-17 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Zlí vinaři
Marek 12:1-12
Římanům 11:28
Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Společenství jako komunita Podklad pro tematický program
Podobenství o hořčičném zrnu Marek 4:30-34 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
O zasetém semenu Marek 4:21-25 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Světlo určné na svícen
Marek 4:21-25
Jan 1:9
Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Politická angažovanost (soubor textů) Podklad pro tematický program
Výklad podobenství o rozsévači Marek 4:13-20 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Píseň v kostele (soubor textů) Podklad pro tematický program
O rozsévači Marek 4:1-9 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Do kostela to stačí (soubor textů)
Exodus 25 - 27
Pláč 2:15
Jeremjáš 7:1-11
Lukáš 19:45-46
Lukáš 21:5
Lukáš 19:41-44
Skutky 7:48
1 Korintským 3:16-17
Židům 10:25
Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Pracuji, pomohám, na peníze nekoukám (soubor textů)
1 Korintským 9:17-18
Matouš 10:8
Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Jen si tak zpívat Zjevení 22:10-17 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Říkat ne! (soubor textů)
2 Paralipomenon 24:6
Matouš 17:24
Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
S Bohem u krbu Zjevení 21:5-7 Pobožnost, Úvaha pro biblický program