Inspirace pro přípravu bohoslužeb zaměřených zvláště na děti, nebo rodiny.

Nadpis Biblický odkaz Autor Téma Cílová skupina
Co je v životě důležité
Marek 12:28-34
Matouš 7:24-29
Jirí Ort
Podobenství o deseti družičkách (na zač. škol. roku) Matouš 25:1-13 Tomáš Pavelka ctnosti, vytrvalost Mladší školní
Jákob jde do učení
Genesis 28:10-16
Genesis 33:1-4
Jiří Ort
O co prosit? Začátek Šalamounovy vlády
1 Královská 3:3-9
Přísloví 9:10
Jiří Ort Mladší školní, Předškolní
Abram a Lot
Genesis 13:5-18
Efezským 6:13-18
Jiří Ort Překonání bariér Mladší školní, Předškolní
Dobytí Jericha aneb jak přemoci hradby
Jozue 6:1-9
Jozue 6:20
Jiří Ort
Co s tím, když si lidé ubližují? David a Goliáš
1 Samuelova 17:1-11
1 Samuelova 17:37
1 Samuelova 17:41-47
Jiří Ort Společnost, Učednictví Mladší školní, Předškolní
Na hranici zaslíbené země - vyslání zvědů
Numeri 13:17-29
Numeri 13:32-33
Numeri 14:6-9
Jiří Ort důvěra v Hospodina, Odvaha k životu Předškolní, Školní
Balák a Bileám
Numeri 22:1-12
Numeri 23:18-21
Jiří Ort