Dál přece nejdeme sami II

Zaslíbení mesiáše

Původ materiálu: 
David Nečil
Biblický oddíl: 
Izajáš 61
Datum přípravy: 
Ne, 25/06/2017
Odkaz na píseň: 
Svítá novej den (SV316)
Odkaz na píseň: 
Kristus je má síla (EZ648)

Obnova Jeruzaléma

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Nehemjáš 1 - 2
Biblický oddíl: 
Nehemjáš 4:1-11
Biblický oddíl: 
Nehemjáš 8:1-3
Datum přípravy: 
Ne, 18/06/2017
Odkaz na pracovní list: 
39 Obnova Jeruzaléma - st
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Mír na zemi daruj nám (EZ702)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (EZ182)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)
Odkaz na píseň: 
Sanctus (SV295)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)

Návrat ze zajetí a stavba chrámu

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Ezdráš 1
Biblický oddíl: 
Ezdráš 3 - 4
Biblický oddíl: 
Ezdráš 6:15-22
Datum přípravy: 
Ne, 11/06/2017
Odkaz na pracovní list: 
38 Návrat ze zajetí a stavba chrámu - st
Odkaz na píseň: 
Prosba (Přijď již) (SV278)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (EZ182)
Odkaz na píseň: 
Svítá novej den (SV316)

Vidění krále Belšasara

Původ materiálu: 
Marta Židková
Biblický oddíl: 
Daniel 5:1-30
Datum přípravy: 
Ne, 28/05/2017
Odkaz na pracovní list: 
33 Vidění krále Belšasara
Odkaz na píseň: 
Vinný kmen (SV318)
Odkaz na píseň: 
Babylon (SV328)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)

Judští mládenci v ohnivé peci

Původ materiálu: 
Marta Židková
Biblický oddíl: 
Daniel 3:1-30
Datum přípravy: 
Ne, 21/05/2017
Odkaz na pracovní list: 
32 Judští mládenci v ohnivé peci
Odkaz na pracovní list: 
32 Judští mládenci v ohnivé peci - st
Odkaz na píseň: 
Ve jméno Krista doufáme (EZ244)
Odkaz na píseň: 
My vyznáváme (EZ605)
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (SV186)
Odkaz na píseň: 
Babylon (SV328)
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Tři mládenci (SV341)
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Odkaz na píseň: 
Daniel (SV266)

Otevřu vaše hroby

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Ezechiel 37:1-14
Biblický oddíl: 
Jan 20:19-23
Biblický oddíl: 
Žalmy 85
Datum přípravy: 
Ne, 07/05/2017
Odkaz na pracovní list: 
29 Ezechielovo vidění
Odkaz na pracovní list: 
29 Ezechielovo vidění - st

Jeremjáš a konec Chrámu

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Jeremjáš 18:1-12
Biblický oddíl: 
Jeremjáš 7:1-15
Datum přípravy: 
Ne, 23/04/2017
Odkaz na píseň: 
Kam v soudu den (SV136)
Odkaz na píseň: 
Zní, zní, zní (SV398)
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Syndikovat obsah