Dál přece nejdeme sami II

Zaslíbení mesiáše

Původ materiálu: 
David Nečil
Biblický oddíl: 
Izajáš 61
Datum přípravy: 
Ne, 25/06/2017
Odkaz na píseň: 
Svítá novej den (SV316)
Odkaz na píseň: 
Kristus je má síla (EZ648)

Obnova Jeruzaléma

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Nehemjáš 1 - 2
Biblický oddíl: 
Nehemjáš 4:1-11
Biblický oddíl: 
Nehemjáš 8:1-3
Datum přípravy: 
Ne, 18/06/2017
Odkaz na pracovní list: 
39 Obnova Jeruzaléma - st
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Mír na zemi daruj nám (EZ702)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (EZ182)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)
Odkaz na píseň: 
Sanctus (SV295)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)

Návrat ze zajetí a stavba chrámu

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Ezdráš 1
Biblický oddíl: 
Ezdráš 3 - 4
Biblický oddíl: 
Ezdráš 6:15-22
Datum přípravy: 
Ne, 11/06/2017
Odkaz na pracovní list: 
38 Návrat ze zajetí a stavba chrámu - st
Odkaz na píseň: 
Prosba (Přijď již) (SV278)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (EZ182)
Odkaz na píseň: 
Svítá novej den (SV316)

Rozhodnutí královny Ester

Původ materiálu: 
Lukáš Klíma
Biblický oddíl: 
Ester 4:1-17
Datum přípravy: 
Ne, 04/06/2017

Téma

Ester se rozhodne riskovat vlastní život pro záchranu svého národa

Cíl

 • Děti porozumí těžkému rozhodování, které nastává ve chvíli, kdy je potřeba riskovat vlastní ohrožení pro záchranu mnoha dalších lidí.
 • Děti přemýšlí o tom, co Ester k tomuto rozhodnutí přivedlo, co jí v něm pomohlo.
 • Děti si uvědomí, že sounáležitost vede k odpovědnosti a že modlitba k Bohu má velkou moc.

Pro učitele

Biblický text: Est 4,1–17

Odkaz na píseň: 
Babylon (SV328)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)

Vidění krále Belšasara

Původ materiálu: 
Marta Židková
Biblický oddíl: 
Daniel 5:1-30
Datum přípravy: 
Ne, 28/05/2017

Téma

Nikdo a nic není silnější než Bůh

Cíl

Děti mají být ujištěny, že Pán Bůh není netečný k tomu, co se zde na zemi děje. Je nablízku, povzbuzuje, má pro nás svůj „dobrý plán“. A nikdo, kdo si „hraje na Boha“, nemůže dopadnout dobře. Hospodin se nenechá urážet, zesměšňovat. A nikdo s ním nemůže manipulovat. On je silnější a mocnější. A má tu poslední slovo. Vzkazuje varování. Chystá záchranu.

Pro učitele

Biblický text: Da 5,1–30

Odkaz na pracovní list: 
33 Vidění krále Belšasara
Odkaz na píseň: 
Vinný kmen (SV318)
Odkaz na píseň: 
Babylon (SV328)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)

Judští mládenci v ohnivé peci

Původ materiálu: 
Marta Židková
Biblický oddíl: 
Daniel 3:1-30
Datum přípravy: 
Ne, 21/05/2017

Téma

Vytrvat se víře, ať se děje cokoli

Cíl

Děti mají být ujištěny, že nás Bůh neopouští. Má všechno pod kontrolou. A v určitých okamžicích vstupuje do dějin. Je s námi, i když se nežije vůbec dobře a snadno. Žádný člověk ani sebevětší vládce není mocnější než Pán Bůh. K víře patří i statečnost a odvaha. Příběh nás může takové odvaze učit a k ní inspirovat.


Pro učitele

Biblický text: Da 3,1–30

Odkaz na pracovní list: 
32 Judští mládenci v ohnivé peci
Odkaz na pracovní list: 
32 Judští mládenci v ohnivé peci - st
Odkaz na píseň: 
Ve jméno Krista doufáme (EZ244)
Odkaz na píseň: 
My vyznáváme (EZ605)
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (SV186)
Odkaz na píseň: 
Babylon (SV328)
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Tři mládenci (SV341)
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Odkaz na píseň: 
Daniel (SV266)

Daniel a jeho přátelé

Původ materiálu: 
Anna Lavická
Biblický oddíl: 
Daniel 1
Biblický oddíl: 
Daniel 6
Datum přípravy: 
Ne, 14/05/2017

Téma

Bůh věrný i v nesnázích — Věrnost Bohu i v nesnázích

Otevřu vaše hroby

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Ezechiel 37:1-14
Biblický oddíl: 
Jan 20:19-23
Biblický oddíl: 
Žalmy 85
Datum přípravy: 
Ne, 07/05/2017

Téma

 • Bůh pamatuje na své sliby a nikdy je nezruší.
 • Když se lež zhroutí, zůstane pravda — a naděje!

Cíl

 • Mladší děti uslyší, že Bůh nepřestane milovat člověka, navzdory jeho selháním.
 • Starší děti se inspirují různými prorockými činy, které dávají naději.

Pro učitele

Biblické texty: Jr 32 (Jeremjáš kupuje pole); kontext Jr 52,1–13 (pád Jeruzaléma)

Odkaz na pracovní list: 
29 Ezechielovo vidění
Odkaz na pracovní list: 
29 Ezechielovo vidění - st

Jeremjáš: uprostřed zkázy naděje

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Jeremjáš 32
Biblický oddíl: 
Jeremjáš 52:1-13
Datum přípravy: 
Ne, 30/04/2017

Téma

 • Bůh pamatuje na své sliby a nikdy je nezruší.
 • Když se lež zhroutí, zůstane pravda — a naděje!

Cíl

 • Mladší děti uslyší, že Bůh nepřestane milovat člověka, navzdory jeho selháním.
 • Starší děti se inspirují různými prorockými činy, které dávají naději.

Pro učitele

Biblické texty: Jr 32 (Jeremjáš kupuje pole); kontext Jr 52,1–13 (pád Jeruzaléma)

Odkaz na pracovní list: 
28 Jeremjášovo utrpení
Odkaz na píseň: 
Kam v soudu den (SV136)
Odkaz na píseň: 
Zní, zní, zní (SV398)
Odkaz na píseň: 
Nejsi sám svůj (SV157)
Odkaz na píseň: 
Dej nám moudrost, odvahu (EZ672)

Jeremjáš a konec Chrámu

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Jeremjáš 18:1-12
Biblický oddíl: 
Jeremjáš 7:1-15
Datum přípravy: 
Ne, 23/04/2017

Téma

 • Bůh je náš Pán a my jsme v jeho rukou.
 • Víra „ze zvyku“ (bez vztahu k Bohu) nestačí.

Cíl

 • Předškolní děti se dozvědí, že do kostela chodíme poslouchat Pána Boha.
 • Mladší a starší školní děti si uvědomí, že Boha je třeba vzít vážně — nestačí něco o něm vědět nebo ze zvyku chodit do kostela.

Pro učitele

Odkaz na píseň: 
Kam v soudu den (SV136)
Odkaz na píseň: 
Zní, zní, zní (SV398)
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Syndikovat obsah