Informace

Dětský časopis Duha, tentokrát s Lutherem

Nové číslo dětského časopisu Duha je věnováno oslavě 500ti let reformace a osobnosti Martina Luthera, na obsahu spolupracovali kazatelé ČCE Ondřej Macek a Lenka Ridzoňová.

Toto číslo je možno objednat buď na Oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK (vychova@e-cirkev.cz, za cenu 15 Kč/výtisk) nebo na stránkách časopisu Duha. Časopis bude k nahlédnutí či vyzvednutí na blížícím se Farářském kurzu v Praze (23. – 27. 1. 2017).

Přiložený soubor: 

Kurz pro střední generaci a rodiny s dětmi v Janských lázních, 18. – 25. 2. 2017

Kurz pro celou rodinu. Připraveny jsou přednášky, dis­kusní večery, hry pro malé i velké, výtvarná činnost.

Hlavní program pro dospělé: Chléb a odpuštění aneb co potřebujeme podle modlitby Páně (přednáší Dr. Filip Susa, farář v Liberci). Program pro děti: zpívání, hraní, výtvarné tvoření, deskové hry, malá olympiáda a pokladovka. Nedělní bohoslužby pro děti i dospělé: Filip Susa

Kurz vede Jan Keřkovský, farář v Jihlavě

Dál, přece nejdeme sami II – katechetická příručka na rok 2016/2017

Tématem materiálů (nejen) pro nedělní školy na školní rok 2016/2017 jsou starozákonní příběhy. Jedná se o druhou část čtyřletého dějepravného cyklu — první dva roky budou věnovány starozákonním příběhům, další dva novozákonním. Starozákonní část stojí volně na základech, které postavila kniha Cesta Božího lidu a cyklus Pozvání na cestu, k velké části úloh tudíž je k dispozici i starší varianta.
 
Číst dál »
Přiložený soubor: 

Půda zaslíbená aneb putování pouští?

Odbor pro životní prostředí pro Vás připravil podklady  k letošnímu Dni Země.
Přiložený soubor: 

Pobyt pro rodiče a prarodiče s malými dětmi, Herlíkovice, 2. – 8. dubna 2016

„Nejšťastnější, nejvelkorysejší a nejrozhodnější lidé, s nimiž se setkávám, jsou často právě mladé matky…,“ píše Richard Rohr v knize Pád vzhůru. Právě takové maminky, ale i tatínkové, babičky a dědečkové se setkávají v Herlíkovicích. Přijeďte!

Přiložený soubor: 

Dál, přece nejdeme sami — katechetická příručka na rok 2015/2016

Tématem materiálů (nejen) pro nedělní školy na školní rok 2015/2016 jsou starozákonní příběhy. Jedná se o první část čtyřletého dějepravného cyklu — první dva roky budou věnovány starozákonním příběhům, další dva novozákonním. Starozákonní část stojí volně na základech, které postavila kniha Cesta Božího lidu a cyklus Pozvání na cestu, k velké části úloh tudíž bude k dispozici i starší varianta.

Pokud jste již používali přípravky z posledních dvou let, snadno se zorientujete v její struktuře i letos.

Kurz S dětmi na cestě víry

Přihlašování bylo prodlouženo
 
Milé sestry, milí bratři,
přicházíme s nabídkou kurzu pro pracovníky s dětmi v církvi.
Studijní kurz připravila pracovní skupina Českobratrské církve evangelické a Evangelické církve metodistické.
 

O lidech, cestách, Pánu Bohu a jedné mluvící oslici, příběhy ze Starého zákona pro děti.

Milé sestry, milí bratři,
nabízíme vám možnost předběžně si objednat knihu O lidech, cestách, Pánu Bohu a jedné mluvící oslici, příběhy ze Starého zákona pro děti.
Číst dál »

Církevní rok — katechetická příručka 2014/2015

Nabízíme možnost objednat si první díl katechetické příručky na školní rok 2014/15 (Církevní rok). Cena příručky (formát A5, 240 stran) je 150 Kč, jako již tradičně bude k dispozici i v elektronické podobě. Dále je možné objednat černobílý plakát—kalendář určený k případnému postupnému dotváření, může sloužit i zaznamenávání docházky (formát A2 [42x59cm]; cena 25Kč). Případné objednávky a dotazy směřujte na oddělení výchovy a vzdělávání — vychova@e-cirkev.cz