Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
24 NA CESTĚ POUŠTÍ
Exodus 16,1–5
Exodus 16,13–31
Exodus 17,1–7
Pozvání na cestu SZ1
24 O ZAJIŠTĚNÍ Lukáš 12,13–34 Pozvání na cestu - Evangelia
24 PÁD SEVERNÍ ŘÍŠE
Izajáš 5,1–7
2 Královská 16,1–33
Pozvání na cestu SZ2
24 Podobenství království – plevel mezi pšenicí
Matouš 13,24–30
Matouš 13,36–43
Dál přece nejdeme sami III
24 Svatba v Káně galilejské Jan 2,1–11 Církevní rok
24 Věřím Marek 9,14–29 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
25 CHIZKIJÁŠ-DŮVĚRA PROTI CHVÁSTÁNÍ
2 Královská 18,13–37
2 Královská 19,1–37
Pozvání na cestu SZ2
25 Hod beránka a vyvedení z Egypta
Exodus 1,11
Exodus 12,1–36
Dál přece nejdeme sami
25 Jan Křtitel a Ježíšův křest
Lukáš 3,1–17
Marek 1,2–11
Jan 1,6–8
Církevní rok
25 O PŘIPRAVENOSTI UČEDNÍKŮ Lukáš 12,35–59 Pozvání na cestu - Evangelia
25 PROTI MAGII
Skutky 18,23
Skutky 19,22
Pozvání na cestu - Skutky
25 SMLOUVA NA SÍNAJI
Exodus 19,1–25
Exodus 20,1–17
Pozvání na cestu SZ1
25 Uzdravení Naamana Syrského
2 Královská 5,1–19
1 Královská 19,1–14
Dál přece nejdeme sami II
25 v Boha Otce Lukáš 15,11–32 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
25 Voda ze skály a Vítězství nad Amálekem Exodus 17 NŠ Louny
25 Život ve sboru – odpuštění Matouš 18 Dál přece nejdeme sami III
26 JÓŠIJÁŠ - KRÁL REFORMÁTOR 2 Královská 22,1–20 Pozvání na cestu SZ2
26 MODLÁŘSTVÍ LIDU
Exodus 19,1–25
Exodus 20,1–17
Pozvání na cestu SZ1
26 Naše zrcadlo Matouš 25,31–46 Dál přece nejdeme sami III
26 O VELIKOSTI NEPATRNÉHO Lukáš 13,18–30 Pozvání na cestu - Evangelia
26 Podobenství o hostině
Lukáš 14,16–24
Matouš 20,1–10
Církevní rok
26 Přechod Rudého moře Exodus 14–15 Dál přece nejdeme sami
26 Přemožení Aramejců 2 Královská 6,8–23 Dál přece nejdeme sami II
26 VELKÁ JE DIANA, VĚTŠÍ JE ... Skutky 19,23–40 Pozvání na cestu - Skutky
26 všemohoucího
Exodus 6,2–13
Exodus 5
Exodus 15
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
27 Cesta na kříž podle Matouše – Petrovo zapření Matouš 26,69–75 Dál přece nejdeme sami III
27 Jonášův útěk a návrat Jonáš 1–4 Dál přece nejdeme sami II
27 Na cestě pouští Exodus 16,1–17,7 Dál přece nejdeme sami
27 O HOSTINÁCH A HOSTINĚ Lukáš 14,7–11 Pozvání na cestu - Evangelia
27 Podobenství o rozsévačovi
Matouš 13,3–9
Matouš 13,18–23
Marek 4,1–9
Lukáš 8,4–8
Církevní rok
27 Před vydáním Zákona (pod Chorébem)
Exodus 19
Exodus 20,18–26
NŠ Louny
27 PROBUZENÝ EUTYCHOS Skutky 20,1–12 Pozvání na cestu - Skutky
27 PROROK JEREMJÁŠ OHLAŠUJE SOUD Jeremjáš 36,1–32 Pozvání na cestu SZ2
27 Stvořitele nebe i země Genesis 1 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
27 VYSLÁNÍ A NÁVRAT ZVĚDŮ
Numeri 13,1–13
Numeri 13,17–33
Numeri 14,1–38
Pozvání na cestu SZ1
28 BRONZOVÝ HAD NA POUŠTI Numeri 21,4–9 Pozvání na cestu SZ1
28 Dar Zákona na Sínaji
Exodus 19,1–25
Exodus 20,1–17
Deuteronomium 5,6–21
Dál přece nejdeme sami
28 i v Ježíše Krista
Matouš 1,16–18
Marek 10,13–16
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
28 JEREMJÁŠOVO UTRPENÍ
Jeremjáš 37,1–21
Jeremjáš 38,1–28
Pozvání na cestu SZ2
28 Ježíš a Samařanka (týden modliteb za jednotu křesťanů)
Jan 4,1–26
Žalmy 36,6–10
Izajáš 12,2–3
Přísloví 25,24–28
Církevní rok
28 Ježíš prodán za 30 stříbrných, Pilát a jeho žena Matouš 27 Dál přece nejdeme sami III
28 LOUČENÍ V MILÉTU Skutky 20,17–37 Pozvání na cestu - Skutky
28 Odéd: o milosrdných Samařanech 1 Paralipomenon 28,1–15 Dál přece nejdeme sami II
28 PODOBENSTVÍ O NALEZENÝCH Lukáš 15,1–32 Pozvání na cestu - Evangelia
28 První deska Desatera Exodus 20,1–11 NŠ Louny
29 AGABOS RÝSUJE CESTU Skutky 21,1–15 Pozvání na cestu - Skutky
29 BALÁM A BALÁK
Numeri 22,1–36
Numeri 23,11–13
Numeri 23,25–27
Numeri 24,10–19
Pozvání na cestu SZ1
29 Chizkijáš: Důvěra proti chvástání 2 Královská 18–19 Dál přece nejdeme sami II
29 Druhá deska Desatera Exodus 20,12–17 NŠ Louny
29 EZECHIELOVO VIDĚNÍ Ezechiel 37,1–14 Pozvání na cestu SZ2