Dál přece nejdeme sami III

Rodí se Immanuel

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Matouš 1 - 2
Datum přípravy: 
Ne, 04/02/2018

Téma

Jak začíná Ježíšův příběh podle Matouše?

Přichází zaslíbený Immanuel, Bůh s námi. Dovršuje se příběh lidu Abrahamova, Ježíš přichází na svět i jako světlo pro pohany. Evangelium je knihou nových počátků.

Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Jako zrnko hořčičné (SV199)
Odkaz na píseň: 
Hvězda (SV339)

Evangelium u nás doma

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Marek 16:1-8
Datum přípravy: 
Ne, 28/01/2018

Téma

Radostná zpráva o tom, že Bůh Ježíše vzkřísil, žádá reakci

Cíl

 • Děti slyší příběh o ženách u prázdného hrobu a uvažují, jak to bylo dál — promítají do příběhu i sebe a své zkušenosti.
 • Děti slyší o tom, že živý Ježíš se chce setkat se svými učedníky tam, kde jsou doma.
 • Děti přemýšlí o tom, proč Marek skončil svůj příběh tak náhle a formulují svůj závěr evangelia.

Pro učitele

Biblický text: Mk 16,1-8

Odkaz na píseň: 
Jděte dál (SV114)
Odkaz na píseň: 
Z přetěžkého kříže (EZ695)

Křížová cesta

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Marek 14:53
Biblický oddíl: 
Marek 15
Datum přípravy: 
Ne, 21/01/2018

Téma

Ten, který zemřel na kříži, je Boží syn

Cíl

 • Děti putují s Ježíšem na jeho poslední cestě.
 • Děti čtou oddíl o Ježíšově smrti, vytvářejí živé obrazy a diskutují o nich a tím vykládají text.
 • Děti čtou text o utrpení Páně a zkoumají evangelistovu práci se starozákonními obrazy.

Pro učitele

Biblický text: Mk 14,53 nn a 15. kapitola

Odkaz na píseň: 
Nemůžete ani chvíli (SV212)
Odkaz na píseň: 
Proč jen mlčíš, Pane (SV267)
Odkaz na píseň: 
Balada velkopáteční (SV297)

Ježíšův zápas

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Marek 14:32-42
Datum přípravy: 
Ne, 14/01/2018

Téma

Ježíš zápasil — o jistotu Boží přítomnosti, o své směřování a jistotu ve svém konání. Své učedníky zve k bdělosti kvůli sobě i kvůli nim.

Odkaz na píseň: 
Nemůžete ani chvíli (SV212)
Odkaz na píseň: 
Byl jsi tam? (SV25)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)
Odkaz na píseň: 
Zůstaňte zde (SV443)
Odkaz na píseň: 
O Lord, Hear my Prayer (SV462)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)

Místo pro všechny

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Marek 14:22-25
Datum přípravy: 
Ne, 07/01/2018

Téma

U večeře Páně je díky Ježíšovi místo pro každého, pro slabé a hříšné. Ježíš sám sebe dává v náš prospěch.

Cíl

 • Předškolní děti zažijí, že u Ježíšova stolu je místo pro všechny.
 • Děti uvažují nad Ježíšovými slovy „toto jest mé tělo“.
 • Starší děti zkoumají smlouvy mezi Bohem a člověkem.

Pro učitele

Biblický text: Mk 14,22-25; pro kontext Mk 14,1-21

Odkaz na píseň: 
Podobenství o Hostině (SV14)
Odkaz na píseň: 
Vinný kmen (SV318)

Největší přikázání a chudá vdova

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Marek 12:28-34
Biblický oddíl: 
Marek 12:38-44
Datum přípravy: 
Ne, 31/12/2017

Téma

Milovat celým srdcem a dát se k dispozici s celým živobytím

Cíl

 • Děti poznají provázanost vztahu k Bohu a k bližnímu.
 • Děti si vyzkouší, jak Ježíšovo slovo pomáhá v orientaci našeho života.
 • Děti poznají, jak láska k Bohu souvisí s pohledem bohatých na chudé.

Pro učitele

Biblický text: Mk 12,28-34.38-44

Odkaz na píseň: 
Pane Bože náš (BTS15)
Odkaz na píseň: 
Tvá, Pane, láska (EZ635)
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)

A nakonec přijde Kristus

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Marek 13:1-27
Datum přípravy: 
Ne, 10/12/2017

Téma

Příručka křesťana do drsných časů

Cíl

 • Nejmladší děti uslyší, že Ježíš znovu přijde a mají ho očekávat.
 • Děti jsou ujištěny, že děje a krize světa má Bůh v rukou.
 • Děti uslyší, že na konci všeho nás očekává Pán Ježíš.

Pro učitele

Biblický text: Mk 13,1-27

Výkladové poznámky

Žánr: apokalyptický text. V Ježíšově době populární typ náboženské literatury (v Bibli srv. Zj, Da 12, Za 12 nn). Cílem apokalyptiky:

Vjezd do Jeruzaléma

Původ materiálu: 
Radka Včelná
Biblický oddíl: 
Marek 11:1-11
Datum přípravy: 
Ne, 03/12/2017

Téma

Ježíš vjíždí do Jeruzaléma na oslu jako mesiášský král a odvážně činí prorocká znamení.

Cíl

 • Děti srovnávají, v čem je Ježíš jiný král než ostatní vládci.
 • Děti zkoumají, v čem Ježíš naplňuje proroctví a sám se chová jako prorok.

Pro učitele

Biblický text: Mk 11,1-11 (případně celá 11. kapitola)

Odkaz na píseň: 
Hosana (SV74)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Vítej, Jezu Kriste (EZ262)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (EZ627)

Cestou do Jeruzaléma

Původ materiálu: 
Radka Včelná
Biblický oddíl: 
Marek 9:30-41
Datum přípravy: 
Ne, 26/11/2017

Téma

Neporozumění nejbližších (Ježíš o kříži, učedníci o protekci)

Cíl

 • Děti pochopí, že Ježíš má jiná měřítka na to, kdo je velký a významný.
 • Děti budou přemýšlet o tom, jak můžeme pomáhat a sloužit druhým.

Pro učitele

Biblický text: Mk 9,30-41; Mk 10,35-45

Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (SV387)
Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (SV261)
Odkaz na píseň: 
Modlitba (SV228)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (EZ627)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)

Ježíš na hoře Proměnění

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Marek 9:1-9
Biblický oddíl: 
Marek 9:10-29
Datum přípravy: 
Ne, 19/11/2017

Téma

Boží sláva je mezi námi

Cíl

 • Děti uslyší, že Ježíš je slavný Boží syn.
 • Děti si uvědomí, že Boží sláva je skrytá v obyčejných událostech.

Pro učitele

Biblický text: Mk 9,1-9; (Mk 9,10-29)

Syndikovat obsah