Duchovní růst

O osobním svědectví

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2004
 
Biblický odkaz: 
Zjevení 1:4-11
Autor: 
Balcar, David
Rok vzniku: 
2004

Věčný život (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2002
Co o tom
čteme
v bibli:

Jan Keřkovský

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Žalmy 115
Biblický odkaz: 
Jan 1
Biblický odkaz: 
Jan 5:24
Biblický odkaz: 
Jan 3:16
Biblický odkaz: 
1 Korintským 1:21
Biblický odkaz: 
Zjevení 7:9-14
Biblický odkaz: 
Lukáš 23:43
Biblický odkaz: 
Lukáš 16:19-31
Biblický odkaz: 
Izajáš 11:8
Biblický odkaz: 
Žalmy 84:4
Biblický odkaz: 
Efezským 2:19-20
Biblický odkaz: 
Jan 11:25
Biblický odkaz: 
Jan 6:44
Biblický odkaz: 
Jan 10:28
Biblický odkaz: 
1 Korintským 13:12
Biblický odkaz: 
Jan 17:3
Biblický odkaz: 
Jan 5:24
Autor: 
Keřkovský, Jan
Autor: 
Žárská, Kristýna
Autor: 
Ort, Jiří
Autor: 
anketa
Autor: 
Gruber, Jiří
Rok vzniku: 
2002

Připusť to nyní

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2000
Biblický odkaz: 
Matouš 3:13-17
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Rok vzniku: 
2000

Správný kotext - Kazatel 11,1

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2000
Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Kazatel 1:1
Biblický odkaz: 
Matouš 10:39
Autor: 
Wrana, Aleš
Rok vzniku: 
2000

Buď vůle tvá

Otištěno z časopisu Batrstvo 4/1998

Záleží na tom, jak se slovo říká. A kdo ho říká. A na co při tom říkání myslí a dívá se. Dnešní prosbu bych raději zkusil vyslovit. Takhle na dálku a přes papír časopisu, si můžeme jen popsat, jak by se to slovo dalo říci. Jsou dvě možnosti:

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 6:10
Rok vzniku: 
1998

Papaláš, Holčička a Bůh

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/1997
Biblický odkaz: 
2 Královská 5:1-19
Autor: 
Plzák, Michal
Rok vzniku: 
1997

Otázky a odpovědi (Jk1,1-4), Vděčnost

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2008
   Jk1,1-4
Metoda použitá při přípravě tohoto biblického programu je dobře použitelná pro studium mnohých biblických textů, především novozákonních. Lze ji použít i při cyklu biblických programů na delší souvislé biblické texty. Číst dál »
Biblický odkaz: 
List Jakubův 1:1-4
Biblický odkaz: 
Žalmy 145:1-21
Přiložený soubor: 
Autor: 
Mazur, Roman
Autor: 
J.V.
Rok vzniku: 
2008

Dobré šafaření schopnostmi, jměním, službou... Štít víry, stůj pevně... Bůh je jako... Napiš to...

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2008
Dobré šafaření schopnostmi, jmením, službou
  
Mt. 25, 14—30; I. Pt. 4, 10.
Úvod pro vůdce: Každého dne takřka setkáváme se nebo čteme v novinách o případech nepoctivosti, kde někdo, požívající plné důvěry mnoha lidí této zneužil ku prospěchářství vlastnímu. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 25:14-30
Biblický odkaz: 
1 Petrova 4:10
Biblický odkaz: 
1 Janova 4:7-21
Přiložený soubor: 
Rok vzniku: 
2008

Náboženství a život... O hřivnách

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2008
 
Náboženství a život
MT 5, 13 - 16, 42-48
MT 7, 21- 23
Úvodní proslov vůdce:
Náboženstvím nazývali lidé vždy poměr
člověka k Bohu. To předpokládá správné
chápání Boha. Má-li člověk nízký, smyslný,
nebo vůbec nepravý pojem o Bohu – pak Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5:13-16
Biblický odkaz: 
Matouš 5:42-48
Biblický odkaz: 
Matouš 7:21-23
Biblický odkaz: 
Matouš 25:14-30
Přiložený soubor: 
Autor: 
Balcar, David
Autor: 
Neuveden
Rok vzniku: 
2008

Tady Samuel, příjem! ... Pravý křesťan

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2007
Tady Samuel, příjem !
Obsah: Prorokování a my.
Postup: Po přečtení textu diskutujte na
otázkami, pak přejděte k úvaze.
Otázky k textu: Jak rozumíš slovu „povolání“?
Jakými způsoby k nám Bůh promlouvá?
Kdo je to prorok? Umíš mluvit o nepříjemných
věcech s lidmi, kterých se to týká? Číst dál »
Biblický odkaz: 
1 Samuelova 3
Autor: 
Medková, Marie
Autor: 
Junová, Miriam
Rok vzniku: 
2007
Syndikovat obsah