Dál přece nejdeme sami

Rebeka, žena pro Izáka

Původ materiálu: 
Jana Hofmanová
Biblický oddíl: 
Genesis 24:1-67
Datum přípravy: 
Ne, 29/11/2015

Téma

Odvážná důvěra

Odkaz na pracovní list: 
11 Izák a Rebeka
Odkaz na pracovní list: 
11 Izák a Rebeka - st

Darovaná budoucnost

Původ materiálu: 
Kateřina Frübauerová
Biblický oddíl: 
Genesis 22
Datum přípravy: 
Ne, 22/11/2015

Téma

Abraham odevzdává Bohu začátek své budoucnosti a přijímá ji od Boha zpět.

Cíl

Seznámit děti s příběhem o obětování Izáka jako s příběhem v kontextu celého abrahamovského cyklu.


12.1 Pro učitele

Biblický text: Gn 22

Odkaz na pracovní list: 
10 Obětování Izáka
Odkaz na pracovní list: 
10 Obětování Izáka - st

Přece bys to neudělal!

Původ materiálu: 
Kateřina Frübauerová
Biblický oddíl: 
Genesis 18:16-33
Datum přípravy: 
Ne, 15/11/2015

Téma

Přátelství s Hospodinem jako základ odvážné přímluvné modlitby.

Cíl

Seznámit děti s Abrahamem jako s přítelem Božím. I my můžeme být s Bohem v přátelském vztahu jako Abraham, i my se můžeme modlit za kohokoliv.


11.1 Pro učitele

Biblický text: Gn 18,16–33

Zaslíbení a narození syna

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
Genesis 15:1-6
Biblický oddíl: 
Genesis 16:1-16
Biblický oddíl: 
Genesis 17:1-16
Biblický oddíl: 
Genesis 18:1-15
Biblický oddíl: 
Genesis 21:1-7
Datum přípravy: 
Ne, 08/11/2015

Téma

Abraham je Bohem povolaný na cestu víry. Občas klopýtá a pochybuje, ale i to patří k víře. Nakonec v plnosti zažívá, že Bůh je věrný a všemohoucí. Plní, co slíbil. Neuvěřitelné se stalo skutkem — stoletý Abraham a devadesátiletá Sára mají miminko a mohou se zase smát. Jejich potomstva bude jako hvězd a zdědí zaslíbenou zemi.

Odkaz na pracovní list: 
08 Zaslíbení a narození syna - st
Odkaz na pracovní list: 
08 Zaslíbení syna

Abram a Lot

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
Genesis 13:1 - 14:24
Biblický oddíl: 
Genesis 12:10-20
Datum přípravy: 
Ne, 01/11/2015

Téma

Odkaz na pracovní list: 
07 Abram a Lot
Odkaz na pracovní list: 
07 Abraham a Lot - st

Víra podle Abrahama

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
Genesis 12:1-7
Datum přípravy: 
Ne, 25/10/2015

Téma

Hospodin povolává Abrama. Abram důvěřuje Hospodinu, poslechne jeho volání a následuje ho do neznámé země. Nejde sám, jde s ním také jeho žena Sáraj a synovec Lot. Hospodin zaslibuje Abramovi požehnání, dobrou budoucnost a veliké potomstvo. Hospodin je s Abramem. Povolání, poslušnost, víra, cesta, požehnání.

Odkaz na pracovní list: 
01 Abraham
Odkaz na pracovní list: 
06 Povolání Abrama
Odkaz na pracovní list: 
06 Povolání Abrama - st
Odkaz na pracovní list: 
Abraham - Poutník

Stavba bábelské věže

Původ materiálu: 
Gabriela Horáková
Biblický oddíl: 
Genesis 11:1-9
Biblický oddíl: 
Skutky 2
Datum přípravy: 
Ne, 18/10/2015

Téma

Velikášská stavba města a věže skončí neporozuměním a nezdarem. Touha být největší vede k troskám — stavebním i těm mezilidským.

Odkaz na pracovní list: 
05 Stavba bábelske věže
Odkaz na pracovní list: 
05 Stavba bábelské věže - st
Odkaz na pracovní list: 
BABYLONSKÁ VĚŽ logika
Odkaz na pracovní list: 
BABYLONSKÁ VĚŽ matematika
Odkaz na pracovní list: 
BABYLONSKÁ VĚŽ grafomotorika

Potopa

Původ materiálu: 
Rut Brodská
Biblický oddíl: 
Genesis 6:5 - 8:22
Datum přípravy: 
Ne, 11/10/2015

Téma

Bůh činí konec, aby umožnil začátek.

Odkaz na pracovní list: 
04 Potopa
Odkaz na pracovní list: 
04 Noe - potopa - st
Odkaz na pracovní list: 
14/1 Na věky - Nový počátek

Kain a Ábel

Původ materiálu: 
Rut Brodská
Biblický oddíl: 
Genesis 4:1-16
Datum přípravy: 
Ne, 04/10/2015

Téma

Sourozenci

Odkaz na pracovní list: 
03 Kain a Ábel
Odkaz na pracovní list: 
03 Kain a Ábel - st

Pád člověka

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Genesis 3:1-24
Datum přípravy: 
Ne, 27/09/2015

Téma

Co se mění s hříchem mezi Bohem a člověkem a mezi člověkem a člověkem.

Odkaz na pracovní list: 
02 Pád člověka
Odkaz na pracovní list: 
02 Pád člověka - st
Syndikovat obsah