Dál přece nejdeme sami

Mojžíš na Orébu

Původ materiálu: 
David Nečil
Biblický oddíl: 
Exodus 2:11 - 4:16
Datum přípravy: 
Ne, 07/02/2016

Téma

Hospodin vidí a slyší utrpení svého lidu.

Odkaz na pracovní list: 
20 Mojžíš na Orébě
Odkaz na pracovní list: 
20 Mojžíš povolán k záchraně - st
Odkaz na pracovní list: 
09 Hořící keř
Odkaz na pracovní list: 
2/1 Jenž jsi v nebesích - Hořící keř

Otroctví Izraele a narození Mojžíše

Původ materiálu: 
David Nečil
Biblický oddíl: 
Exodus 1:7 - 2:10
Datum přípravy: 
Ne, 31/01/2016

Téma

Kdo je doopravdy silný.

Odkaz na pracovní list: 
08 Narození Mojžíše
Odkaz na pracovní list: 
19 Poroba Izraele a narození Mojžíše

Josef a odpuštění

Původ materiálu: 
Ludmila Míchalová Mikšíková
Biblický oddíl: 
Genesis 42 - 45
Datum přípravy: 
Ne, 24/01/2016

Téma

Josef se usmiřuje se svými bratry. Josef i jeho bratři jsou nám příkladem jak odpustit.

Odkaz na pracovní list: 
07 Josef a bratři se setkávají
Odkaz na pracovní list: 
18 Josef se setkává se svou rodinou
Odkaz na pracovní list: 
18 Smíření Josefa s bratry - st

Josef jako superhrdina

Původ materiálu: 
Ludmila Míchalová Mikšíková
Biblický oddíl: 
Genesis 39 - 41
Datum přípravy: 
Ne, 17/01/2016

Téma

Josef jako hrdina, který prochází mnohými zkouškami, ve kterých zachová Hospodinu věrnost a Bůh mu žehná.

Odkaz na pracovní list: 
06 Josef v Egyptě
Odkaz na pracovní list: 
17 Josef v Egyptě
Odkaz na pracovní list: 
17 Josef v Egyptě - st

Josef a rodina

Původ materiálu: 
Ludmila Míchalová Mikšíková
Biblický oddíl: 
Genesis 37
Datum přípravy: 
Ne, 10/01/2016

Téma

Jako Josef i my žijeme v rodině.

Odkaz na pracovní list: 
05 Josef a jeho bratři
Odkaz na pracovní list: 
16 Josef a jeho bratři
Odkaz na pracovní list: 
16 Josef a jeho bratři - st
Odkaz na pracovní list: 
8. přikázání – Josef

Jákobův návrat

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Genesis 32 - 33
Datum přípravy: 
Ne, 03/01/2016

Téma

Z Jákoba se stane Izrael, kulhá, ale zápasí za něj Bůh.

Odkaz na pracovní list: 
15 Jákobův návrat
Odkaz na pracovní list: 
15 Jákobův návrat - st

Jákob u Lábana

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Genesis 29 - 30
Biblický oddíl: 
Genesis 31:1-18
Datum přípravy: 
Ne, 27/12/2015

Téma

Pán Bůh je s Jákobem, jak mu slíbil.

Odkaz na pracovní list: 
04 Jákob na útěku
Odkaz na pracovní list: 
14 Jákob na útěku - st

Jákob na útěku

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Genesis 28:10-15
Biblický oddíl: 
Genesis 28:1-22
Datum přípravy: 
Ne, 20/12/2015

Téma

Pán Bůh je s Jákobem i na útěku.

Odkaz na pracovní list: 
04 Jákob na útěku
Odkaz na pracovní list: 
14 Jákob na útěku
Odkaz na pracovní list: 
14 Jákob na útěku - st

Jákob usiluje získat požehnání

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Genesis 25:19-34
Biblický oddíl: 
Genesis 27:1-45
Datum přípravy: 
Ne, 13/12/2015

Téma

Požehnání

Odkaz na pracovní list: 
03 Jákob a Ezau
Odkaz na pracovní list: 
13 Jákob usiluje o požehnání - st
Odkaz na pracovní list: 
13 Jákob usiluje získat požehnání

Izák hledá své místo pro život

Původ materiálu: 
Jana Hofmanová
Biblický oddíl: 
Genesis 26:12-25
Datum přípravy: 
Ne, 06/12/2015

Téma

Na počátku je… Hospodinovo požehnání.

Odkaz na pracovní list: 
12 Spory o studně
Odkaz na pracovní list: 
12 Spory o studně - st
Odkaz na pracovní list: 
02 Izák
Odkaz na pracovní list: 
5. přikázání – Izák
Syndikovat obsah