Cyklus nedělní školy pro rok 2017/2018 – Dál přece nejdeme sami

Seznam úloh s orientačním datem přípravy lze jako tabulku zobrazit/stáhnout zde.

K cyklu jsou k dispozici tři plakáty: k Markovi, k Matoušovi a k Lukášovi. Dále si můžete stáhnout úvod markovské části, obecné výkladové poznámky k Markovu evangeliu a materiál na
neděli 22. dubna 2018 — Den Země
, připravený poradním odborem pro otázky životního prostředí.

Rozpis přípravek neobsahuje sváteční úlohy, neděle kolem Vánoc jsou volné, pokud byste potřebovali vánoční přípravy, použitelné starší úlohy najdete na tomto webu. Např.: Útěk do Egypta, Klanění mudrců, Herodes, klanění mudrců a útěk do Egypta, Ježíšův rodokmen, Ježíšovo narození, Navštívení Marie a její chvalozpěv, Navštívení Marie a její chvalozpěv (2), Marie má dítě, Jenž se počal z Ducha svatého, Narodil se z Marie Panny, Ježíšovo narození, Narození Ježíše a klanění pastýřů (domácí pobožnost pro rodiče a děti), Slovo se stalo tělem.

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Datum přípravy
1 Čtyři a ne jeden: úvodní bohoslužby Ne, 03/09/2017
2 Vstup Ježíše na scénu Marek 1,1–11 Ne, 10/09/2017
3 Připravit… Pozor… Start! Marek 1,12–20 Ne, 17/09/2017
4 Perný šabat v Kafarnaum a setkání s malomocným Marek 1,21–45 Ne, 24/09/2017
5 Setkání, které člověka postaví na nohy
Marek 2,1–12
Marek 3,17
Ne, 01/10/2017
6 Opravdové odpočinutí
Marek 3,1–6
Marek 2,23–28
Ne, 08/10/2017
7 Utišení bouře Marek 4,35–41 Ne, 15/10/2017
8 Posedlý z Gerasy Marek 5,1–20 Ne, 22/10/2017
9 Jairova dcera Marek 5,21–24 Ne, 29/10/2017
10 Děti, psi a jedna maminka Marek 7,24–30 Ne, 05/11/2017
11 Zpátky do školy k Ježíšovi Marek 8,27–38 Ne, 12/11/2017
12 Ježíš na hoře Proměnění
Marek 9,1–9
Marek 9,10–29
Ne, 19/11/2017
13 Cestou do Jeruzaléma Marek 9,30–41 Ne, 26/11/2017
14 Vjezd do Jeruzaléma Marek 11,1–11 Ne, 03/12/2017
15 A nakonec přijde Kristus Marek 13,1–27 Ne, 10/12/2017
16 Největší přikázání a chudá vdova
Marek 12,28–34
Marek 12,38–44
Ne, 31/12/2017
17 Místo pro všechny Marek 14,22–25 Ne, 07/01/2018
18 Ježíšův zápas Marek 14,32–42 Ne, 14/01/2018
19 Křížová cesta
Marek 14,53
Marek 15
Ne, 21/01/2018
20 Evangelium u nás doma Marek 16,1–8 Ne, 28/01/2018
21 Rodí se Immanuel Matouš 1–2 Ne, 04/02/2018
22 Pokušení jako testování Syna Matouš 4,1–11 Ne, 11/02/2018
23 Blahoslavenství – kázání a písničky „na horách“ Matouš 5,1–11 Ne, 18/02/2018
24 Podobenství království – plevel mezi pšenicí
Matouš 13,24–30
Matouš 13,36–43
Ne, 25/02/2018
25 Život ve sboru – odpuštění Matouš 18 Ne, 04/03/2018
26 Naše zrcadlo Matouš 25,31–46 Ne, 11/03/2018
27 Cesta na kříž podle Matouše – Petrovo zapření Matouš 26,69–75 Ne, 18/03/2018
28 Ježíš prodán za 30 stříbrných, Pilát a jeho žena Matouš 27 Ne, 25/03/2018
29 Já jsem s vámi – jděte po všem světě Matouš 28 Ne, 01/04/2018
30 Lukášova dějeprava pro Teofila
Lukáš 1,5–25
Lukáš 1,57–80
Ne, 08/04/2018
31 Hle, jsem služebnice Páně… Lukáš 1,26–56 Ne, 15/04/2018
32 Spasitel pro celý svět Lukáš 2,1–20 Ne, 22/04/2018
33 Malý Ježíš v chrámě Lukáš 2,21–52 Ne, 29/04/2018
34 Nevítaná milost Lukáš 4,14–30 Ne, 06/05/2018
35 Samařan aneb bližní na cestě
Lukáš 6,32–36
Lukáš 10,25–37
Ne, 13/05/2018
36 O Lazarovi a o boháči beze jména
Lukáš 6,24–25
Lukáš 16,19–31
Ne, 20/05/2018
37 Příběhy nalezených ztracenců Lukáš 15,1–32 Ne, 27/05/2018
38 Zacheus (v království Božím místa dost) Lukáš 19,1–10 Ne, 03/06/2018
39 Ukřižování a odpuštění podle Lukáše Lukáš 23 Ne, 10/06/2018
40 Na cestě do Emauz Lukáš 24,13–35 Ne, 17/06/2018
41 Ježíšovo nanebevstoupení Lukáš 24,36–53 Ne, 24/06/2018