Cyklus nedělní školy pro rok 2017/2018 – Dál přece nejdeme sami

Seznam úloh s orientačním datem přípravy lze jako tabulku zobrazit/stáhnout zde, dále si můžete stáhnout plakát s Markem, úvod markovské části a obecné výkladové poznámky k Markovu evangeliu.

Rozpis přípravek neobsahuje sváteční úlohy, neděle kolem Vánoc jsou volné, pokud byste potřebovali vánoční přípravy, použitelné starší úlohy najdete na tomto webu.

Např.: Útěk do Egypta, Klanění mudrců, Herodes, klanění mudrců a útěk do Egypta, Ježíšův rodokmen, Ježíšovo narození, Navštívení Marie a její chvalozpěv, Navštívení Marie a její chvalozpěv (2), Marie má dítě, Jenž se počal z Ducha svatého, Narodil se z Marie Panny, Ježíšovo narození, Narození Ježíše a klanění pastýřů (domácí pobožnost pro rodiče a děti), Slovo se stalo tělem.

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Datum přípravy
1 Čtyři a ne jeden: úvodní bohoslužby Ne, 03/09/2017
2 Vstup Ježíše na scénu Marek 1:1-11 Ne, 10/09/2017
3 Připravit… Pozor… Start! Marek 1:12-20 Ne, 17/09/2017
4 Perný šabat v Kafarnaum a setkání s malomocným Marek 1:21-45 Ne, 24/09/2017
5 Setkání, které člověka postaví na nohy
Marek 2:1-12
Marek 3:17
Ne, 01/10/2017
6 Opravdové odpočinutí
Marek 3:1-6
Marek 2:23-28
Ne, 08/10/2017
7 Utišení bouře Marek 4:35-41 Ne, 15/10/2017
8 Posedlý z Gerasy Marek 5:1-20 Ne, 22/10/2017
9 Jairova dcera Marek 5:21-24 Ne, 29/10/2017
10 Děti, psi a jedna maminka Marek 7:24-30 Ne, 05/11/2017
11 Zpátky do školy k Ježíšovi Marek 8:27-38 Ne, 12/11/2017
12 Ježíš na hoře Proměnění
Marek 9:1-9
Marek 9:10-29
Ne, 19/11/2017
13 Cestou do Jeruzaléma Marek 9:30-41 Ne, 26/11/2017
14 Vjezd do Jeruzaléma Marek 11:1-11 Ne, 03/12/2017
15 A nakonec přijde Kristus Marek 13:1-27 Ne, 10/12/2017
16 Největší přikázání a chudá vdova
Marek 12:28-34
Marek 12:38-44
Ne, 31/12/2017
17 Místo pro všechny Marek 14:22-25 Ne, 07/01/2018
18 Ježíšův zápas Marek 14:32-42 Ne, 14/01/2018
19 Křížová cesta
Marek 14:53
Marek 15
Ne, 21/01/2018
20 Evangelium u nás doma Marek 16:1-8 Ne, 28/01/2018
21 Rodí se Immanuel Matouš 1 - 2 Ne, 04/02/2018
22 Pokušení jako testování Syna Matouš 4:1-11 Ne, 11/02/2018
23 Blahoslavenství – kázání a písničky „na horách“ Matouš 5:1-11 Ne, 18/02/2018
24 Podobenství království – plevel mezi pšenicí
Matouš 13:24-30
Matouš 13:36-43
Ne, 25/02/2018
25 Život ve sboru – odpuštění Matouš 18 Ne, 04/03/2018