Cyklus nedělní školy pro rok 2017/2018 – Dál přece nejdeme sami

Seznam úloh s orientačním datem přípravy lze jako tabulku zobrazit/stáhnout zde, dále si můžete stáhnout plakát s Markem, úvod markovské části a obecné výkladové poznámky k Markovu evangeliu.

Dále je k dispozici lukášovský plakát a plakát s Matoušem.

Rozpis přípravek neobsahuje sváteční úlohy, neděle kolem Vánoc jsou volné, pokud byste potřebovali vánoční přípravy, použitelné starší úlohy najdete na tomto webu. Např.: Útěk do Egypta, Klanění mudrců, Herodes, klanění mudrců a útěk do Egypta, Ježíšův rodokmen, Ježíšovo narození, Navštívení Marie a její chvalozpěv, Navštívení Marie a její chvalozpěv (2), Marie má dítě, Jenž se počal z Ducha svatého, Narodil se z Marie Panny, Ježíšovo narození, Narození Ježíše a klanění pastýřů (domácí pobožnost pro rodiče a děti), Slovo se stalo tělem.

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Datum přípravy
1 Čtyři a ne jeden: úvodní bohoslužby Ne, 03/09/2017
2 Vstup Ježíše na scénu Marek 1:1-11 Ne, 10/09/2017
3 Připravit… Pozor… Start! Marek 1:12-20 Ne, 17/09/2017
4 Perný šabat v Kafarnaum a setkání s malomocným Marek 1:21-45 Ne, 24/09/2017
5 Setkání, které člověka postaví na nohy
Marek 2:1-12
Marek 3:17
Ne, 01/10/2017
6 Opravdové odpočinutí
Marek 3:1-6
Marek 2:23-28
Ne, 08/10/2017
7 Utišení bouře Marek 4:35-41 Ne, 15/10/2017
8 Posedlý z Gerasy Marek 5:1-20 Ne, 22/10/2017
9 Jairova dcera Marek 5:21-24 Ne, 29/10/2017
10 Děti, psi a jedna maminka Marek 7:24-30 Ne, 05/11/2017
11 Zpátky do školy k Ježíšovi Marek 8:27-38 Ne, 12/11/2017
12 Ježíš na hoře Proměnění
Marek 9:1-9
Marek 9:10-29
Ne, 19/11/2017
13 Cestou do Jeruzaléma Marek 9:30-41 Ne, 26/11/2017
14 Vjezd do Jeruzaléma Marek 11:1-11 Ne, 03/12/2017
15 A nakonec přijde Kristus Marek 13:1-27 Ne, 10/12/2017
16 Největší přikázání a chudá vdova
Marek 12:28-34
Marek 12:38-44
Ne, 31/12/2017
17 Místo pro všechny Marek 14:22-25 Ne, 07/01/2018
18 Ježíšův zápas Marek 14:32-42 Ne, 14/01/2018
19 Křížová cesta
Marek 14:53
Marek 15
Ne, 21/01/2018
20 Evangelium u nás doma Marek 16:1-8 Ne, 28/01/2018
21 Rodí se Immanuel Matouš 1 - 2 Ne, 04/02/2018
22 Pokušení jako testování Syna Matouš 4:1-11 Ne, 11/02/2018
23 Blahoslavenství – kázání a písničky „na horách“ Matouš 5:1-11 Ne, 18/02/2018
24 Podobenství království – plevel mezi pšenicí
Matouš 13:24-30
Matouš 13:36-43
Ne, 25/02/2018
25 Život ve sboru – odpuštění Matouš 18 Ne, 04/03/2018
26 Naše zrcadlo Matouš 25:31-46 Ne, 11/03/2018
27 Cesta na kříž podle Matouše – Petrovo zapření Matouš 26:69-75 Ne, 18/03/2018
28 Ježíš prodán za 30 stříbrných, Pilát a jeho žena Matouš 27 Ne, 25/03/2018
29 Já jsem s vámi – jděte po všem světě Matouš 28 Ne, 01/04/2018
30 Lukášova dějeprava pro Teofila
Lukáš 1:5-25
Lukáš 1:57-80
Ne, 08/04/2018
31 Hle, jsem služebnice Páně… Lukáš 1:26-56 Ne, 15/04/2018
32 Spasitel pro celý svět Lukáš 2:1-20 Ne, 22/04/2018
33 Malý Ježíš v chrámě Lukáš 2:21-52 Ne, 29/04/2018
34 Nevítaná milost Lukáš 4:14-30 Ne, 06/05/2018
35 Samařan aneb bližní na cestě
Lukáš 6:32-36
Lukáš 10:25-37
Ne, 13/05/2018
36 O Lazarovi a o boháči beze jména
Lukáš 6:24-25
Lukáš 16:19-31
Ne, 20/05/2018
37 Příběhy nalezených ztracenců Lukáš 15:1-32 Ne, 27/05/2018
38 Zacheus (v království Božím místa dost) Lukáš 19:1-10 Ne, 03/06/2018
39 Ukřižování a odpuštění podle Lukáše Lukáš 23 Ne, 10/06/2018
40 Na cestě do Emauz Lukáš 24:13-35 Ne, 17/06/2018
41 Ježíšovo nanebevstoupení Lukáš 24:36-53 Ne, 24/06/2018