Cyklus nedělní školy pro rok 2016/2017 - Dál přece nejdeme sami

Seznam úloh s orientačním datem přípravy lze jako list Excelu stáhnout zde, úvodní kapitoly (Předmluva, Jak s příručkou pracovat a Okénko do bohoslužeb) pro změnu zde.

Rozpis přípravek neobsahuje sváteční úlohy, neděle kolem Vánoc jsou volné, pokud byste potřebovali vánoční přípravy, použitelné starší úlohy najdete na tomto webu.

Např.: Útěk do Egypta, Klanění mudrců, Herodes, klanění mudrců a útěk do Egypta, Ježíšův rodokmen, Ježíšovo narození, Navštívení Marie a její chvalozpěv, Navštívení Marie a její chvalozpěv (2), Marie má dítě, Jenž se počal z Ducha svatého, Narodil se z Marie Panny, Ježíšovo narození, Narození Ježíše a klanění pastýřů (domácí pobožnost pro rodiče a děti), Slovo se stalo tělem.

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Datum přípravy
1 Nový začátek se Samuelem 1 Samuelova 1 Ne, 04/09/2016
2 Samuel slyší 1 Samuelova 2:12 - 3:21 Ne, 11/09/2016
3 Izrael ztrácí truhlu smlouvy 1 Samuelova 4:1 - 6:16 Ne, 18/09/2016
4 Pamatujme, Bůh nám pomohl (Eben Ezer — kámen pomoci) 1 Samuelova 7 Ne, 25/09/2016
5 O prvním království a prvním králi
1 Samuelova 8
1 Samuelova 10:17-27
Ne, 02/10/2016
6 Saul králem 1 Samuelova 11 Ne, 09/10/2016
7 Proč a jak Saulovo kralování skončilo
1 Samuelova 13
1 Samuelova 15
Ne, 16/10/2016
8 Nový král 1 Samuelova 16 Ne, 23/10/2016
9 Lidi na lidi jsou jako saně? 1 Samuelova 17 Ne, 30/10/2016
10 Hospodin je s tebou – a co na to já? 1 Samuelova 18:1 - 20:42 Ne, 06/11/2016
11 Boží bojovník David
1 Samuelova 22:1-5
1 Samuelova 24
1 Samuelova 26
Ne, 13/11/2016
12 David? Nábal? Abígajil! 1 Samuelova 25:1-42 Ne, 20/11/2016
13 Davidova vina a pokání
2 Samuelova 11
2 Samuelova 12:1-25
Ne, 27/11/2016
14 Smutný vítěz David 2 Samuelova 15:1 - 19:44 Ne, 04/12/2016
15 Šalomounova prosba „Moudrost mi, Pane, dávej“ 1 Královská 2:1 - 3:46 Ne, 11/12/2016
16 Stavba a posvěcení chrámu
1 Královská 6:11-13
1 Královská 8:10-61
Ne, 18/12/2016
17 Království se rozděluje 1 Královská 11:11-13 Ne, 08/01/2017
18 Elijáš a vdova
1 Královská 16:29-34
1 Královská 17:1-24
Ne, 15/01/2017
19 Prorok Božího přátelství 1 Královská 18:1-46 Ne, 22/01/2017
20 Prorokovy deprese a Boží tichý hlas 1 Královská 19 Ne, 29/01/2017
21 Nábot a Achab
1 Královská 21 - 22
1 Královská 20
Ne, 05/02/2017
22 Nanebevzetí Elijáše a pověření Elíši 2 Královská 2:1-15 Ne, 12/02/2017
23 Elíša: vzkříšení mládenečka 2 Královská 4:8-37 Ne, 19/02/2017
24 Elíša zachraňuje od smrti v době hladu 2 Královská 4:38-44 Ne, 26/02/2017
25 Uzdravení Naamana Syrského
2 Královská 5:1-19
1 Královská 19:1-14
Ne, 05/03/2017
26 Přemožení Aramejců 2 Královská 6:8-23 Ne, 12/03/2017
27 Jonášův útěk a návrat Jonáš 1 - 4 Ne, 19/03/2017
28 Odéd: o milosrdných Samařanech 1 Paralipomenon 28:1-15 Ne, 26/03/2017
29 Chizkijáš: Důvěra proti chvástání 2 Královská 18 - 19 Ne, 02/04/2017
30 Obnova za časů krále Jóšijáše 2 Královská 22 - 23 Ne, 09/04/2017
31 Jeremjáš a konec Chrámu
Jeremjáš 18:1-12
Jeremjáš 7:1-15
Ne, 23/04/2017
32 Jeremjáš: uprostřed zkázy naděje
Jeremjáš 32
Jeremjáš 52:1-13
Ne, 30/04/2017
33 Otevřu vaše hroby
Ezechiel 37:1-14
Jan 20:19-23
Žalmy 85
Ne, 07/05/2017
34 Daniel a jeho přátelé
Daniel 1
Daniel 6
Ne, 14/05/2017
35 Judští mládenci v ohnivé peci Daniel 3:1-30 Ne, 21/05/2017
36 Vidění krále Belšasara Daniel 5:1-30 Ne, 28/05/2017
37 Rozhodnutí královny Ester Ester 4:1-17 Ne, 04/06/2017
38 Návrat ze zajetí a stavba chrámu
Ezdráš 1
Ezdráš 3 - 4
Ezdráš 6:15-22
Ne, 11/06/2017
39 Obnova Jeruzaléma
Nehemjáš 1 - 2
Nehemjáš 4:1-11
Nehemjáš 8:1-3
Ne, 18/06/2017
40 Zaslíbení mesiáše Izajáš 61 Ne, 25/06/2017