Plakát

Nejjednodušším postupem výroby plakátu je zřejmě nakreslit zjednodušený obrys stromu i s kořeny na velký formát papíru (nechat si někde z role balicího papíru odříznout potřebný kus), pro jistotu nicméně přikládáme primitivní předlohu plakátu (formát pdf; 1,27 MB).

 1 Dál přece nejdeme sami

 1.1.3 Odkazy

 2 Na počátku mluvil Bůh

 2.1.3 Odkazy

 2.2.1 Pro předškolní děti

 2.2.3 Starší děti

 2.2.4 Přesah

 3 Stvoření člověka

 3.1.3 Odkazy

 3.2.1 Předškolní děti

 • Köder, Sieger: Waldseer Schöpfung — zde nebo zde (obrázky k vytištění/promítání)

 3.2.3 Starší školní děti

 • Tabulka pro zapisování výsledků ke hře „Kdo je X?“ aneb Kde najdeme Boží obraz?

 4 Pád člověka

 4.2.3 Pro starší děti

 5 Kain a Ábel

 5.1.3 Odkazy

 6 Potopa

 6.1.3 Odkazy

 7 Stavba bábelské věže

 7.1.3 Odkazy

 8 Víra podle Abrahama

 8.1.3 Odkazy

 9 Abram a Lot

 9.1.3 Odkazy

10 Zaslíbení a narození syna

10.1.3 Odkazy

11 Přece bys to neudělal!

11.1.3 Odkazy

13 Rebeka, žena pro Izáka

13.1.3 Odkazy

14 Izák hledá své místo pro život

14.1.3 Odkazy

15 Jákob usiluje získat požehnání

15.1.3 Odkazy

15.2.4 Přesah

 • Traband: Milovaný syn. (píseň) text, video

16 Jákob na útěku

16.1.3 Odkazy

17 Jákob u Lábana

17.1.3 Odkazy

18 Jákobův návrat

18.1.3 Odkazy

19 Josef a rodina

19.1.3 Odkazy

20 Josef jako superhrdina

20.1.3 Odkazy

21 Josef a odpuštění

21.1.3 Odkazy

21.2.2 Mladší školní děti

22 Otroctví Izraele a narození Mojžíše

22.2.1 Předškolní děti

23 Mojžíš na Orébu

24 Mojžíš a Áron vyjednávají s faraonem

24.2.1 Předškolní děti

25 Hod beránka a vyvedení z Egypta

25.2.3 Starší školní děti

26 Přechod Rudého moře

26.1.3 Odkazy

27 Na cestě pouští

27.1.3 Odkazy

28 Dar Zákona na Sínaji

28.1.3 Odkazy

29 Modlářství lidu

29.1.3 Odkazy

30 Tvůrčí síla slitování

31 Vyslání a návrat zvědů

31.1.3 Odkazy

32 Bileám a Balák

32.1.3 Odkazy

33 Mojžíšova písnička o Boží cestě naším světem

34 Zvědové a Rachab

34.1.3 Odkazy

35 Znovu suchou nohou… přechod Jordánu

35.1.3 Odkazy

36 Jericho

36.1.3 Odkazy

 • Hudcová, Abigail: Pád Jericha (katechetická příprava)
 • Šorm, Zdeněk: Pád Jericha Pracovní list. Je možno použít před vyprávěním podle instrukcí (kreslit zlé věci, čeho se děti bojí, z čeho mají strach a nemohou ho překonat), a na závěr jej třeba za zpěvu písně roztrhat (to jde i v kostele, poté, co to děti dospělým představí).
 • Šorm, Zdeněk: Pád Jericha Pracovní list. Lze využít pro starší děti, těžiště pracovního listu je u zboření hradeb, popsaná práce se staršími spíše u vyhlazení Jericha.

37 Smlouva s Gibeoňany

37.1.3 Odkazy

38 Já a dům můj budeme sloužit Hospodinu

38.1.1 Výkladové poznámky

38.1.3 Odkazy

39 Počátek doby soudců

40 Gedeon

40.1.3 Odkazy

40.2.3 Starší školní děti

41 Samson – aneb jak si někdo může poplést sílu svou a sílu Boží

41.1.3 Odkazy

 • Klinecký, Pavel: Samson (katechetická příprava)
 • Šorm, Zdeněk: Samson (pracovní list)
 • Šorm, Zdar: Samson (pracovní list pro starší děti)

42 Rút a Noemi — Být cizincem, být přítelem

42.1.3 Odkazy

 • Vojta, Vratislav: Rút (katechetická příprava)
 • Trusina, Tomáš: Rut — vztah k cizincům (katechetická příprava)
 • Ruth, biblischer Kinderfilm. Animovaný film pro děti (německy, 24 minut). Lze vypnout zvuk a dětem příběh podle odehrávajícího děje převyprávět. Film lze zastavovat a povídat si o něm s dětmi.

43 Zastánce pro Rút a Noemi

43.1.3 Odkazy