Mnohem více otázek

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2007
  
„A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka?“ (Jon 4,11)
Určitě si přečtěte závěr kapitoly od 6. verše, nebo raději celou. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 4,11
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007

S Rút do Betléma

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2008
Biblický odkaz: 
Rút 1,1–19
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Rok vzniku: 
2008

Est 1, 10-12

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2008
  
Est 1, 10-12
V tuto chvíli vidíme slavného panovníka obklopeného zástupem nohsledů a pochlebovačů, kteří mu neopomenou neustále připomínat, že on je tu ten nejdůležitější a bez jeho svolení nesmí nikdo nic a jeho příkazy jsou zákonem celé země. A dlužno také dodat, že panovníka vidíme silně přiopilého. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Ester 1,10–12
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Rok vzniku: 
2008

Blahoslavenství, Úspěch

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2008
 
Blahoslavenství
Pomůcky:
– pracovní list s textem blahoslavenství
(vyrobíte následovně: vytiskněte na
papír formátu A4 text z Mt 5, 3-11 tak,
aby byl pouze v levé půlce papíru, pravá
půlka bude prázdná)
– 1 list papíru A3
– fix/pero pro každého účastníka, svíčka,
Bible
Postup: Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,3–11
Přiložený soubor: 
Autor: 
Pešout, Lukáš
Rok vzniku: 
2008

Rodina (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2006, 3/2008
"My" vyžadujeme kompromis
Ing. Jan Konzal (1935) je římský katolík,
ženatý, bezdětný. Vystudoval sdělovací
elektrotechniku na ČVUT v Praze. Až do
svého zatčení (1960) pracoval v podzemní
„Katolické studentské akci“. Po návratu
z vězení studoval řadu let teologii v bytových
seminářích a tajně na katolické Číst dál »
Autor: 
Groll, Tomáš
Autor: 
Balcarová, Jitka
Autor: 
Karásek, Svatopluk
Autor: 
Měkutová, Anna
Rok vzniku: 
2006

Hospodin je Pánem všech lidí

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2008
  
Čtení Rt 2, 1-4 Číst dál »
Biblický odkaz: 
Rút 2,1–4
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Rok vzniku: 
2008

Úloha Velikonoční? Vítězství nesmtelného života. Co ukřižovat a co vzkřísit k novému životu

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2008
 
   Úloha Velikonoční? Vítěztví nesmrtelného života.
Vybráno z ročníku 1924, kdy v Bratrstvu vycházely přílohy pro práci s mládeží (Příloha biblických studií ve sdruženích Č.B.M.E.).

Mk 16 (srovnej: Mt 28, 1, Lk 24,1)

Úvod pro vůdce:
Úkolem studie jest:

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 16
Přiložený soubor: 
Autor: 
Keller, Filip
Rok vzniku: 
2008

Boaz podpoří Rút

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2008

Pohanka, která přišla s židovskou tchýní s tím, že lid její tchýně bude i jejím lidem a Bůh její tchýně bude i jejím Bohem. Zatím vidí, že Mojžíšovy zákony pohostinství se v Betlémě dodržují. Rút poklidně paběrkuje. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Rút 2,5–17
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Rok vzniku: 
2008

Náboženství a život... O hřivnách

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2008
 
Náboženství a život
MT 5, 13 - 16, 42-48
MT 7, 21- 23
Úvodní proslov vůdce:
Náboženstvím nazývali lidé vždy poměr
člověka k Bohu. To předpokládá správné
chápání Boha. Má-li člověk nízký, smyslný,
nebo vůbec nepravý pojem o Bohu – pak Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,13–16
Biblický odkaz: 
Matouš 5,42–48
Biblický odkaz: 
Matouš 7,21–23
Biblický odkaz: 
Matouš 25,14–30
Přiložený soubor: 
Autor: 
Balcar, David
Autor: 
Neuveden
Rok vzniku: 
2008

Co si ještě Rút dovolí?

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2008
  
Čtení Rt 3 Číst dál »
Biblický odkaz: 
Rút 3,1–18
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Rok vzniku: 
2008