Vigilie trochu jinak

Koncil nicejský určil datum Velikonoc na neděli po prvním jarním úplňku. S předvečerem těchto velkých svátků je nerozlučně spjata církevní slavnost - vigilie.

V našem seniorátním sboru mládeže už několik let trávíme vigilii společně. S tímto nápadem přišel náš farář pan Jan Dus a setkal se s velkým ohlasem.

Mr. B.I.G. (o učednictví)

„Můj synu, dbej na mé výroky, chovej mé příkazy ve svém nitru. Dbej na mé příkazy a budeš živ, střez moje učení jak zřítelnici oka. Přivaž si je k prstům, napiš je na tabulku svého srdce. Moudrosti řekni: „Jsi moje sestra,“ rozumnost nazvi svou příbuznou, aby tě střežila před cizí ženou, před cizinkou, která lichotí svými řečmi.“ (Přísloví 7,1-5)

Biblický odkaz: 
Přísloví 7,1–5
Autor: 
Chlápek, Petr
Rok vzniku: 
2006