Druhý pokus

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2007
  
I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé: „Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem; muselo se jím procházet tři dny. (Jon 3,1-3) Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 3,1–3
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007

Uzdravení u rybníka Bethesda... Já a Bůh

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2007
 
Obsah: naděje, otevřenost pro Boží slovo
Pomůcky: lístky pro rozdělení do dvou skupin
a čepice na losování
Postup: Předem připravíme lístky s nápisem
„A“, „B“ odpovídající počtu hráčů
( lze použít klasické hrací karty, účastníci
se rozdělí na černé a červené). Program Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jan 5,1–18
Přiložený soubor: 
Autor: 
Medková, Marie
Autor: 
Junová, Miriam
Rok vzniku: 
2007

Vulgarita, Nadávky (soubor texrů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2007
Sprostě bez vulgarit
  
Stalo se vám něco nepříjemného a nevíte, jak vyjádřit svou zlost? Číst dál »
Autor: 
Ferjenčikova, Olcha
Autor: 
Titěra, Samuel
Autor: 
Werich, Jan
Autor: 
Eisner, Pavel
Rok vzniku: 
2007

I uvěřili můžové ninivští

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2007
Jonáš vešel do města, procházel jím jeden den a volal: „Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno.“ I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. (Jon 3,4n) Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 3,4
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007

Jednota nerovná se jednotvárnost... Obrazy Boha

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2007
Jednota? Jednotvárnost
Pomůcky: PC s barevnou tiskárnou, fotka,
čtvrtka, perořízek
Obsah: Patřit ke stejnému celku neznamená
být stejný jako ostatní.
Příprava: Předem si připrav puzzle. Vyber
obrázek, nejlépe fotku ze společné akce.
Buď na fotku předem přidej v grafickém
programu puzzle-dílky, vytiskni a rozřež Číst dál »
Biblický odkaz: 
1 Korintským 12,22–26
Přiložený soubor: 
Autor: 
Medková, Marie
Autor: 
Junová, Miriam
Rok vzniku: 
2007

Boží nečinnost

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2007
  
Vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. ... „Kdo ví, možná že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme.“ I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. - A neučinil tak. (Jon 3,5b.9n) Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 3,5
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007

Vejtaha Boha neoblafne... Jak se chová pravý křesťan

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2007
Pomůcky: papír, propisky
Obsah: Bůh prokoukne každého vejtahu
a náfuku.
Postup: Po přečtení textu dostane každý
jeden list papíru, který rozdělí čarami na 3
sloupce. Do prvního sloupce každý napíše
jména několika lidí, kteří mu přijdou „blbí“
nebo „divní“. Zároveň ať do druhého Číst dál »
Biblický odkaz: 
Lukáš 18,9–14
Přiložený soubor: 
Autor: 
Medková, Marie
Autor: 
Junová, Miriam
Rok vzniku: 
2007

Naštvaný prorok

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2007
Biblický odkaz: 
Jonáš 4,1–5
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007

Image (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2007
 
Prostě nechat rozsvíceno
Biblický odkaz: 
Genesis 1
Biblický odkaz: 
Matouš 6
Biblický odkaz: 
1 Korintským 6,19
Biblický odkaz: 
Matouš 7
Autor: 
Ryšavý, Ivan
Autor: 
Mamula, Bohdan
Autor: 
Bartošek, Josef
Autor: 
Keřkovský, Jan
Rok vzniku: 
2007

Tady Samuel, příjem! ... Pravý křesťan

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2007
Tady Samuel, příjem !
Obsah: Prorokování a my.
Postup: Po přečtení textu diskutujte na
otázkami, pak přejděte k úvaze.
Otázky k textu: Jak rozumíš slovu „povolání“?
Jakými způsoby k nám Bůh promlouvá?
Kdo je to prorok? Umíš mluvit o nepříjemných
věcech s lidmi, kterých se to týká? Číst dál »
Biblický odkaz: 
1 Samuelova 3
Autor: 
Medková, Marie
Autor: 
Junová, Miriam
Rok vzniku: 
2007