Moc (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2006
Co je moc, to je moc
Co je moc? Pojem moc vyjadřuje, že člověk
něco může. Mohu se pohybovat, vnímat,
mohu přemýšlet a rozhodovat se – to
všechno je určitá moc. Človíček si tuto moc
osvojuje po kouscích, od začátku života, až
dojde k přesvědčení, že sám sebe už v moci
má a teď je čas rozšířit tuto moc i dál. Číst dál »
Autor: 
Halama, Jindřich
Autor: 
Valentová, Klára
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Rok vzniku: 
2006

Nahota (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2007
Do naha.aha?  
Žádní falešní sobi Číst dál »
Biblický odkaz: 
1 Korintským 12
Biblický odkaz: 
Genesis 2,25
Biblický odkaz: 
Genesis 3
Biblický odkaz: 
Marek 14,51
Autor: 
Zbytový, Jan
Autor: 
Titěra, Samuel
Autor: 
Škeříková, Irena
Autor: 
Keřkovský, Jan
Rok vzniku: 
2007

Bolest, osobnost

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2007
Bolest
pomůcky:
pracovní listy (list obsahuje text žalmu, instrukce
a otázky s místem na poznámky),
tužky, klidná hudba, tlumené světlo
obsah:
zkušenosti bolesti, deprese v biblických
textech, víra bojuje s bolestí, naděje a odvaha
postup: Číst dál »
Biblický odkaz: 
Žalmy 6
Přiložený soubor: 
Autor: 
Medková, Marie
Autor: 
Junová, Miriam
Rok vzniku: 
2007

Alkohol (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2007
Stačí začít po třicítce
Biblický odkaz: 
Žalmy 104,15
Biblický odkaz: 
Izajáš 5,11
Biblický odkaz: 
Efezským 5,18
Biblický odkaz: 
Lukáš 10,34
Biblický odkaz: 
1 Timoteovi 5,23
Biblický odkaz: 
Genesis 9,18
Biblický odkaz: 
2 Samuelova 11
Biblický odkaz: 
Jan 2,1–178
Autor: 
Susa, Zdeněk
Autor: 
Drápalová, Eva
Autor: 
Keřkovský, Jan
Rok vzniku: 
2007

Věřit Bohu znamená... Osobnost - mapa mého života

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2007
Věřit Bohu znamená
Pomůcky: bible
Obsah: Co znamená věřit a spolehnout
se.
Postup: Na začátku necháme účastníky
prožít, co je to důvěra pomocí (1) hry
„Pád důvěry“ nebo jednoduššího „Kyvadla.“
Přečteme biblický oddíl a sdělíme
účastníkům, že si vyzkouší na vlastní kůži, Číst dál »
Biblický odkaz: 
Židům 11,1–2
Přiložený soubor: 
Autor: 
Medková, Marie
Autor: 
Junová, Miriam

Modlitba z hlubin moře

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2007
  
Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a tři noci. I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu, svému Bohu. (Jon 2,1n) Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 2,1
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007

kouřit? (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2007
 
Těžký život kuřáka (a bude ještě těžší)
 
Autor: 
Nešpor, Karel
Autor: 
Kratochvíl, Luboš
Autor: 
Knotek, Daniel
Autor: 
Široká, Alžběta
Autor: 
Groll, Tomáš
Autor: 
Keřkovský, Jan
Rok vzniku: 
2007

Víra jako tesání do kamene... láska

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2007
Pomůcky: Ytong (snadno opracovatelný
porobeton), pilka na železo, dláto, kladívko,
hřebíky na rýpání - různé tloušťky (od
krováků po hřebíky na jemné rytí).
Obsah: Nenechat se odradit námahou v životě
s vírou.
Postup: Po čtení textu následuje rozhovor. Na
ten naváže vytváření soch z ytongu. Účastníci Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 7,24–28
Přiložený soubor: 
Autor: 
Medková, Marie
Autor: 
Junová, Miriam
Rok vzniku: 
2007

Jonášův Žalm

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2007
 
V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl, z lůna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšels mě. (Jon 2,3)
Zcela určitě si v bibli přečtěte, co všechno ještě Jonáš říkal ve své modlitbě dál. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 2,3
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007

Gedeonovo povolání... Partnerství

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2007
Gedeonovo Povolání
Pomůcky: lístky s náročnějšími úkoly (např.zorganizovat rockový festival,vést
mládež příští rok, kandidovat v místních volbách...),
papíry, tužky
Obsah: povolání
Postup: Po přečtení textu si každý účastník
vylosuje jeden úkol. Poté má 5-10 minut na sepsání Číst dál »
Biblický odkaz: 
Soudců 6,11–19
Přiložený soubor: 
Autor: 
Medková, Marie
Autor: 
Jun, Pavel
Rok vzniku: 
2007