Ustanovení Večeře Páně

Otištěno v evangelickém časopise pro mládeže 1/2008 jako vyjímatelná příloha.
 
Pomůcky: zpěvník, bible, papíry, fixy, nůžky, velký arch papíru
Postup:
1. rozdělte se do 4 skupin, každá skupina si vezme jeden z následujících textů: Mk 14,22-26, Mt 26,26-29, Lk 22,15-20, 1K 11,23-26

2. odpovídejte na otázky: Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 14,20–26
Biblický odkaz: 
Matouš 26,26–29
Biblický odkaz: 
Lukáš 22,15–20
Biblický odkaz: 
1 Korintským 11,23–26
Autor: 
Gallus, Petr
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Rok vzniku: 
2008

Životní úroveň (soubor textů)

Tomáš Trusina, Víra a požehnaná úroveň života
  Jak se máte? Děkuji, dobře, nestěžuji si. Za mých mladých let mi zněla
tahle odpověď jako pochlebovačská fráze (stěžovatele tehdy vrchnost ráda
vyhodnocovala jako škůdce společnosti). Dneska si všímám, že k odpovědi
"dobře, nestěžuji si" je občas potřeba jisté odvahy. Čím víc se otevírá
Číst dál »
Autor: 
Trusina, Tomáš
Rok vzniku: 
2006

Deset programů pro začínající mládež (Firmkurs)

 Otištěno v časopise pro mládež Bratrstvo 2007 jako vyjímatelná příloha.
 
„Firmkurs“ je program připravený pro vznikající mládeže. (Ale například v našem sboru mládež už fungovala léta, a přesto i úvodní kapitoly z této řady byly pro nás napínavé a zábavné.)
Číst dál »
Autor: 
Jun, Pavel
Rok vzniku: 
2007

Katastrofy (soubor textů)

Otištěno v časopise pro mládež Bratrstvo 2/2006.
 
Jan Keřkovský, Víra a katastrofy
Biblický odkaz: 
Genesis 19
Autor: 
Keřkovský, Jan
Rok vzniku: 
2006

Co znamená být Boží syn?

Otištěno v časopise pro mládež Bratrstvo 1/2006.
 
Co to znamená být Božím Synem? Je důležitá moc a síla? Jaký prostor v tom má utrpení a neúspěch? A smrt? Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 14,22–33
Autor: 
Sedláček, David

Výklad k Písni písní

Vyšlo v časopise pro mládež Bratrstvo 1-5/2010.
I. část Úvod „Jak jsi krásná, přítelkyně moje“, tak opěvuje milý tělesnou krásu své dívky. To není nic nemravného. Člověk byl stvořen mužem a ženou (Gn 1n). Sex a sexuální přitažlivost je také darem Božím. Je dobré se z něho těšit, správně ho užívat a Pána Boha za něj oslavovat.
Biblický odkaz: 
Píseň písní 0
Autor: 
Matějovský, Tomáš
Rok vzniku: 
2010

Enviromentální přednášky /ekologie

Více o přednáškách - trvání, cílová skupina, přednášející, kontakt - najdete v přiložené tabulce. Číst dál »
Přiložený soubor: 

Fanouškovství (soubor textů)

Otištěno v časopise pro mládež Bratrstvo 1/2006.
 
Michal Kitta, Víra a fandění
Biblický odkaz: 
1 Korintským 3,4–9
Autor: 
Kitta, Michal
Rok vzniku: 
2006

Mr. B.I.G.

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2006 Číst dál »
Biblický odkaz: 
Přísloví 7,1–5
Autor: 
Chlápek, Petr
Rok vzniku: 
2006

Neohlížejte se paní Lotová

Biblický odkaz: 
Genesis 19,17–26
Autor: 
Mareš, Ivo
Rok vzniku: 
2006