Mladší školní

25 O připravenosti učedníků

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
O PŘIPRAVENOSTI UČEDNÍKŮ

24 O zajištění

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek můžete použít k motivačnímu uvedení. Děti nejdříve do středu nakreslí to, o čem si myslí, že k životu potřebujeme. Potom je vyzvěte, ať z nabízených možností vyberou odpověď na otázku „Co je pro to nejvíc třeba?“ ( Mohou ji třeba vybarvit jednou pastelkou. ). Na to jim vyprávějte úryvek z 12. kapitoly Lukášova evangelia - nebo starší děti vyzvěte, aby si ho přečetly – s tím, že některé možnosti se podle něho asi ukážou jako falešné a jiné jako pravdivě.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
O ZAJIŠTĚNÍ

23 O modlitbě

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek můžete použít uprostřed výkladu: Vyprávějte dětem podobenství až k tomu, že se soudce dlouho neměl k tomu, aby se vdovy zastal ( Starším dětem je také můžete přečíst nebo opsat až po první část 4. verše ). Pak je vyzvěte, aby se pokusily domyslet, jak mohlo podobenství pokračovat, co tedy žena asi udělala, a nakreslily nebo napsaly různé varianty do obrázku. Společně si jejich návrhy prohlédněte. Teprve pak svoje vyprávění dokončete.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
O MODLITBĚ

22 Proměnění na hoře

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

S obrázkem, který si předem připravíte, můžete tentokrát ilustrovat svoje vyprávění: Nejdřív ukážete jenom učedníky. Potom tři postavy, které na hoře viděli ( Můžete nechat děti hádat, kdo to asi je. ). Pak obrázek přeložíte tak, aby se mrak spojil a vyzvete děti, aby přečetli vzkaz pro učedníky. Tím se vám dostane do obrazu i „předmět“, při němž se má ona poslušnost osvědčit. Po vyprávění si děti sami vytvoří přehýbáním a omalováním vlastní obrázek, s kterým se mohou vrátit do bohoslužeb a popřípadě s jeho pomocí dospělým podobně příběh převyprávět.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
PROMĚNĚNÍ NA HOŘE

21 Petrovo vyznání

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pokud prací na obrázku začnete ( Děti mají vybrat – a mohou třeba vybarvit – na každé polovině z navržených odpovědí tu nebo ty, které mají za správné. ), vyjádří děti svůj vlastní pohled. Vyprávění potom můžete uvést výzvou, aby poslouchaly, jestli se shodují s tím, jak vidí své poslání Ježíš. Na závěr se jich na to můžete zeptat.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
PETROVO VYZNÁNÍ, PŘEDPOVĚĎ UTRPENÍ

20 Nasycení pěti tisíců

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Úkolem z obrázku můžete začít. Modlitby nebo písničky, které děti napíšou, si potom společně přečtěte, ptejte se proč se asi před jídlem modlíme nebo zpíváme a jestli si děti myslí, že je nějaký rozdíl mezi tím jídlem s modlitbou a bez ní.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
NASYCENÍ PĚTI TISÍCŮ

19 Vzkříšení dcery Jairovy

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Děti mohou dokreslovat obrázek podle zadání buď na začátku – jako motivační uvedení, nebo po vyprávění – při domýšlení jeho poselství pro jejich situaci. V prvním případě začněte rozhovorem o tom, co dětem připadá marné, ztracené a beznadějné a nechte je to do obrázku dokreslit. Obrázky si navzájem ukažte a nechte děti, aby je okomentovaly. Příběh jim pak vyprávějte jako slovo do této situace, které potvrzuje smysl naděje a z ní pramenící aktivity.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
VZKŘÍŠENÍ DCERY JAIROVY

18 Utišení bouře a uzdravení posedlého

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek můžete tentokrát použít k vyprávění vy sami. Vystřihněte jej a složte předem a vyprávěním komentujte jednotlivé scény. Nemusíte přitom vyprávět souvisle sami, můžete se vždy ptát, co na obrázku je, co na něm kdo dělá atd. V závěru vyprávění se také můžete ptát, jestli má nějaký význam, že jsou postavy jednotlivých scén v zákrytu za sebou. Nakonec si děti sami plastickou vystřihovánku vybarví a vyrobí.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
UTIŠENÍ BOUŘE A UZDRAVENÍ POSEDLÉHO

17 Podobenství o rozsévači

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek by měl zdůraznit poselství podobenství ( Pokud mu dobře rozumím, brzdí toho, kdo by byl fascinován velikými zástupy okolo Ježíše, a zároveň potvrzuje smysl tomu, kdo by pochyboval o něm pochyboval vzhledem k malému počtu oslovených. ). Hodí se tedy, aby jej děti zpracovávaly až po vyprávění. Potom budou lépe rozumět souvislosti obrázků, značek a odpovědí, které jim vyjdou.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
PODOBENSTVÍ O ROZSÉVAČI

16 Ježíš a hříšníci

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Úkoly z obrázku můžete použít v různých částech výkladu. Nejprve mohou děti kreslit, co provedly špatného. Nad jejich kresbami se jich ptejte, jestli je dobré vědět o svých chybách a selháních a proč; k čemu asi vede, pokud si jich člověk není vědom… Evangelijní perikopu jim pak vyprávějte s tím, že jim odpověď naznačí. Po vyprávění mohou děti vyluštit obrázkovou doplňovačku, která znovu připomene Ježíšovo slovo: „Komu se málo odpouští, málo miluje“. Na závěr pro děti už nebude těžké odpovědět na otázku z obrázku.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
JEŽÍŠ A HŘÍŠNICE
Syndikovat obsah