Poslední příspěvky

Typ Nadpis
Katechetická příprava Nový král
Katechetická příprava Proč a jak Saulovo kralování skončilo
Katechetická příprava Saul králem
Katechetická příprava O prvním království a prvním králi
Katechetická příprava Pamatujme, Bůh nám pomohl (Eben Ezer — kámen pomoci)
Katechetická příprava Izrael ztrácí truhlu smlouvy
Katechetická příprava Samuel slyší
Katechetická příprava Nový začátek se Samuelem
Texty Oběť jako téma katecheze - starozákonní oběti a oběť Ježíše Krista jako téma náboženské katecheze
Stránka Otázky a odpovědi
Publikace Výtvarná dílna s Jeronýmem Pražským
Nápad Podle čeho se učíme, čím se inspirujeme? Přehled materiálů pro výuku náboženství
Texty Výsledky dotazníku o výuce dětských biblických hodin - náboženství ve sborech ČCE
Článek Půda zaslíbená aneb putování pouští?
Aktivita Půda zaslíbená aneb putování pouští? (Den Země)
Publikace Dál přece nejdeme sami: Od Mojžíše k Rút (el. příručka)
Katechetická příprava Zastánce pro Rút a Noemi
Katechetická příprava Rút a Noemi — Být cizincem, být přítelem
Katechetická příprava Samson — aneb jak si někdo může poplést sílu svou a sílu Boží
Katechetická příprava Gedeon
Katechetická příprava Počátek doby soudců
Katechetická příprava Já a dům můj budeme sloužit Hospodinu
Katechetická příprava Smlouva s Gibeoňany
Katechetická příprava Jericho
Katechetická příprava Znovu suchou nohou… přechod Jordánu