Poslední příspěvky

Typ Nadpis
Katechetická příprava Otevřu vaše hroby
Katechetická příprava Jeremjáš: uprostřed zkázy naděje
Katechetická příprava Jeremjáš a konec Chrámu
Katechetická příprava Obnova za časů krále Jóšijáše
Katechetická příprava Chizkijáš: Důvěra proti chvástání
Katechetická příprava Odéd: o milosrdných Samařanech
Katechetická příprava Jonášův útěk a návrat
Katechetická příprava Přemožení Aramejců
Katechetická příprava Uzdravení Naamana Syrského
Katechetická příprava Elíša zachraňuje od smrti v době hladu
Katechetická příprava Elíša: vzkříšení mládenečka
Katechetická příprava Nanebevzetí Elijáše a pověření Elíši
Katechetická příprava Nábot a Achab
Katechetická příprava Prorokovy deprese a Boží tichý hlas
Katechetická příprava Prorok Božího přátelství
Katechetická příprava Elijáš a vdova
Publikace Dál přece nejdeme sami: Od Samuele k Šalomounovi (el. příručka)
Nápad Písnička k příběhům o Davidovi
Aktivita O Božím prosťáčkovi/hlupáčkovi/
Katechetická příprava Království se rozděluje
Katechetická příprava Stavba a posvěcení chrámu
Katechetická příprava Šalomounova prosba „Moudrost mi, Pane, dávej“
Katechetická příprava Smutný vítěz David
Katechetická příprava Davidova vina a pokání
Katechetická příprava David? Nábal? Abígajil!