Poslední příspěvky

Typ Nadpis
Katechetická příprava Nanebevzetí Elijáše a pověření Elíši
Katechetická příprava Nábot a Achab
Katechetická příprava Prorokovy deprese a Boží tichý hlas
Katechetická příprava Prorok Božího přátelství
Katechetická příprava Elijáš a vdova
Publikace Dál přece nejdeme sami: Od Samuele k Šalomounovi (el. příručka)
Nápad Písnička k příběhům o Davidovi
Aktivita O Božím prosťáčkovi/hlupáčkovi/
Katechetická příprava Království se rozděluje
Katechetická příprava Stavba a posvěcení chrámu
Katechetická příprava Šalomounova prosba „Moudrost mi, Pane, dávej“
Katechetická příprava Smutný vítěz David
Katechetická příprava Davidova vina a pokání
Katechetická příprava David? Nábal? Abígajil!
Katechetická příprava Boží bojovník David
Aktivita Vánoční hra - Narozeniny
Nápad Vánoční divadla
Katechetická příprava Hospodin je s tebou – a co na to já?
Katechetická příprava Lidi na lidi jsou jako saně?
Katechetická příprava Nový král
Katechetická příprava Proč a jak Saulovo kralování skončilo
Katechetická příprava Saul králem
Katechetická příprava O prvním království a prvním králi
Katechetická příprava Pamatujme, Bůh nám pomohl (Eben Ezer — kámen pomoci)
Katechetická příprava Izrael ztrácí truhlu smlouvy