Duch svatý https://katecheze.evangnet.cz/taxonomy/term/61/0 cs Největší přikázání https://katecheze.evangnet.cz/programy/nejvetsi-prikazani <div> Oti&scaron;těno z časopisu Bratrstvo 10/2005</div> <div> Přistoupil k němu jeden ze z&aacute;kon&iacute;ků, kter&yacute; sly&scaron;el jejich rozhovor, a shledal, že jim<br /> dobře odpověděl. Zeptal se ho: &bdquo;Kter&eacute; přik&aacute;z&aacute;n&iacute; je prvn&iacute; ze v&scaron;ech?&ldquo; Jež&iacute;&scaron; odpověděl:<br /> &bdquo;Prvn&iacute; je toto: &sbquo;Sly&scaron;, Izraeli, Hospodin, Bůh n&aacute;&scaron;, jest jedin&yacute; p&aacute;n; miluj Hospodina, <span class="read-more"><a href="/programy/nejvetsi-prikazani" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický odkaz:&nbsp;</div> Marek 12,28–34 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Mostecký, Aleš </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2005</span> </div> </div> </div> Duch svatý Společnost Pobožnost Úvaha pro biblický program Dorost Konfirmace Mládež 15 minut Na počtu nezáleží Tue, 31 Jul 2012 12:13:51 +0000 mladez 6422 at https://katecheze.evangnet.cz Vzkříšení https://katecheze.evangnet.cz/programy/vzkriseni <div> Oti&scaron;těno z časopisu Bratrstvo 9/2005</div> <div> &nbsp;</div> <div> A při&scaron;li k němu saduceov&eacute;, kteř&iacute; ř&iacute;kaj&iacute;, že nen&iacute; vzkř&iacute;&scaron;en&iacute;, a ptali se ho: &bdquo;Mistře, Mojž&iacute;&scaron;<br /> n&aacute;m ustanovil: &sbquo;Zemře-li něč&iacute; bratr a zanech&aacute; manželku bezdětnou, ať se s n&iacute;<br /> ožen&iacute; jeho bratr a zplod&iacute; sv&eacute;mu bratru potomka.&lsquo; Bylo sedm bratř&iacute;. Oženil se prvn&iacute; <span class="read-more"><a href="/programy/vzkriseni" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický odkaz:&nbsp;</div> Marek 12,18–27 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Mostecký, Aleš </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2005</span> </div> </div> </div> Duch svatý Společnost Pobožnost Úvaha pro biblický program Dorost Konfirmace Mládež 15 minut Na počtu nezáleží Tue, 31 Jul 2012 11:53:16 +0000 mladez 6420 at https://katecheze.evangnet.cz Spor o Ježíšovu pavomoc https://katecheze.evangnet.cz/programy/spor-o-jezisovu-pavomoc <div> Oti&scaron;těno z časopisu 6/2005</div> <div> <div> </div> <span class="read-more"><a href="/programy/spor-o-jezisovu-pavomoc" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický odkaz:&nbsp;</div> Marek 11,27–33 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Mostecký, Aleš </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2005</span> </div> </div> </div> Duch svatý Společnost Pobožnost Úvaha pro biblický program Dorost Konfirmace Mládež 15 minut Na počtu nezáleží Tue, 31 Jul 2012 11:38:31 +0000 mladez 6419 at https://katecheze.evangnet.cz Neděle (soubor textů) https://katecheze.evangnet.cz/programy/nedele-soubor-textu <div> Oti&scaron;těno z časopisu Bratrstvo 8/2005</div> <div> <strong>JE ČAS B&Yacute;T S&Aacute;M A JE ČAS POTKAT LIDI</strong></div> <div> <strong>Jan Sk&aacute;la</strong></div> <div> Connecting people. Tak se to nos&iacute; a je to<br /> hezk&eacute;. Potk&aacute;vat lidi, komunikovat s nimi,<br /> držet se kolem ramen, překlenovat<br /> vzd&aacute;lenosti, stavět mosty snad i např&iacute;č<br /> kontinenty, utv&aacute;řet společenstv&iacute; &ndash;<br /> zkr&aacute;tka spojovat. Leč mus&iacute;m upozornit, <span class="read-more"><a href="/programy/nedele-soubor-textu" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Skála, Jan </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Autor:&nbsp;</div> Keřkovský, Jan </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Autor:&nbsp;</div> Ferjenčiková, Olga </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2005</span> </div> </div> </div> Desatero Duch svatý Společnost Podklad pro tematický program Úvaha pro biblický program Dorost Konfirmace Mládež 15 minut 30 minut 60 minut Na počtu nezáleží Tue, 31 Jul 2012 11:31:32 +0000 mladez 6418 at https://katecheze.evangnet.cz Daň císaři https://katecheze.evangnet.cz/programy/dan-cisari <div> Oti&scaron;těno z časopisu Bratrstvo 8/2005</div> <div> Poslali k němu někter&eacute; z farizeů a herodi&aacute;nů, aby ho chytili za slovo. Ti &scaron;li a řekli:<br /> &bdquo;Mistře, v&iacute;me, že jsi pravdiv&yacute; a že se na nikoho neohl&iacute;ž&iacute;&scaron;; ty přece nebere&scaron; ohled<br /> na postaven&iacute; člověka, n&yacute;brž uč&iacute;&scaron; cestě Bož&iacute; podle pravdy. Je dovoleno d&aacute;vat daň<br /> c&iacute;saři, nebo ne? M&aacute;me d&aacute;vat, nebo nem&aacute;me?&ldquo; On v&scaron;ak prohl&eacute;dl jejich &uacute;skok a řekl <span class="read-more"><a href="/programy/dan-cisari" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický odkaz:&nbsp;</div> Marek 12,13–17 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Mostecký, Aleš </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2005</span> </div> </div> </div> Církev Duch svatý Společnost Pobožnost Úvaha pro biblický program Dorost Konfirmace Mládež 15 minut Na počtu nezáleží Tue, 31 Jul 2012 11:13:45 +0000 mladez 6417 at https://katecheze.evangnet.cz Zlí vinaři https://katecheze.evangnet.cz/programy/zli-vinari <div> Oti&scaron;těno z časopisu Bratrstvo 7/2005</div> <div> Začal k nim mluvit v podobenstv&iacute;ch: &bdquo;Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji zd&iacute;, vykopal<br /> n&aacute;drž k lisu a vystavěl str&aacute;žn&iacute; věž; pak ji pronajal vinařům a odcestoval. V stanoven&yacute;<br /> čas poslal k vinařům služebn&iacute;ka, aby od nich vybral pod&iacute;l z v&yacute;nosu vinice. Ale<br /> oni ho chytili, zbili a poslali zpět s pr&aacute;zdnou. Opět k nim poslal jin&eacute;ho služebn&iacute;ka. Toho <span class="read-more"><a href="/programy/zli-vinari" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický odkaz:&nbsp;</div> Marek 12,1–12 </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Biblický odkaz:&nbsp;</div> Římanům 11,28 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Mostecký, Aleš </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2005</span> </div> </div> </div> Duch svatý Neštěstí Společnost Pobožnost Úvaha pro biblický program Dorost Konfirmace Mládež 15 minut Na počtu nezáleží Tue, 31 Jul 2012 10:51:59 +0000 mladez 6416 at https://katecheze.evangnet.cz Podobenství o hořčičném zrnu https://katecheze.evangnet.cz/programy/podobenstvi-o-horcicnem-zrnu <div> Oti&scaron;těno z časopisu Bratrstvo 5/2005</div> <div> Tak&eacute; řekl: &bdquo;K čemu přirovn&aacute;me Bož&iacute; kr&aacute;lovstv&iacute; nebo jak&yacute;m podobenstv&iacute;m je zn&aacute;zorn&iacute;me?<br /> Je jako hořčičn&eacute; zrno: Když je zaseto do země, je men&scaron;&iacute; než v&scaron;echna semena<br /> na zemi; ale když je zaseto, vzejde, přerůst&aacute; v&scaron;echny byliny a vyh&aacute;n&iacute; tak velik&eacute;<br /> větve, že pt&aacute;ci mohou hn&iacute;zdit v jejich st&iacute;nu.&ldquo; <span class="read-more"><a href="/programy/podobenstvi-o-horcicnem-zrnu" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický odkaz:&nbsp;</div> Marek 4,30–34 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Mostecký, Aleš </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2005</span> </div> </div> </div> Duch svatý Společnost Pobožnost Úvaha pro biblický program Dorost Konfirmace Mládež 15 minut Na počtu nezáleží Tue, 31 Jul 2012 10:18:47 +0000 mladez 6414 at https://katecheze.evangnet.cz O zasetém semenu https://katecheze.evangnet.cz/programy/o-zasetem-semenu <div> Oti&scaron;těno&nbsp; z časopisu Bratrstvo 4/2005</div> <div> &nbsp;</div> <div> Jež&iacute;&scaron;: &bdquo;Ř&iacute;k&aacute;m v&aacute;m, že Bůh kraluje. I v tom<br /> na&scaron;em světě. I dneska.&ldquo;<br /> Učedn&iacute;k: &bdquo;Ale, Mistře, j&aacute; se nemůžu<br /> zbavit dojmu, že to nebude tak &uacute;plně<br /> pravda. Přich&aacute;zej&iacute; zpr&aacute;vy o mnoh&yacute;ch ne&scaron;těst&iacute;ch<br /> a v&aacute;lk&aacute;ch. To mi nějak nejde dohromady<br /> s t&iacute;m, že by Bůh, ten dobrotiv&yacute; <span class="read-more"><a href="/programy/o-zasetem-semenu" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický odkaz:&nbsp;</div> Marek 4,21–25 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Mostecký, Aleš </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2005</span> </div> </div> </div> Duch svatý Společnost Zázraky Pobožnost Úvaha pro biblický program Dorost Konfirmace Mládež 15 minut Na počtu nezáleží Tue, 31 Jul 2012 09:43:21 +0000 mladez 6412 at https://katecheze.evangnet.cz Světlo určné na svícen https://katecheze.evangnet.cz/programy/svetlo-urcne-na-svicen <div> Oti&scaron;těno z časopisu Bratrstvo 3/2005</div> <div> Jednou jsme to na schůzce ml&aacute;deže zkou&scaron;eli.<br /> Zhasli jsme v m&iacute;stnosti a zap&aacute;lili<br /> sv&iacute;čku na sv&iacute;c&iacute;nku. Bylo to př&iacute;jemn&eacute; na<br /> pohled, jak tam tak hořela a prosvěcovala<br /> tmu, tak jemně a z&aacute;roveň teple. A pak<br /> jsme sv&iacute;cen i se sv&iacute;čkou přiklopili hrncem.<br /> A byla tma. Studen&aacute;, divn&aacute;, zbytečn&aacute;<br /> tma. To kvůli tomu hloup&eacute;mu n&aacute;padu <span class="read-more"><a href="/programy/svetlo-urcne-na-svicen" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický odkaz:&nbsp;</div> Marek 4,21–25 </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Biblický odkaz:&nbsp;</div> Jan 1,9 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Mostecký, Aleš </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2005</span> </div> </div> </div> Duch svatý Společnost Zázraky Pobožnost Úvaha pro biblický program Dorost Konfirmace Mládež 15 minut Na počtu nezáleží Tue, 31 Jul 2012 09:17:19 +0000 mladez 6410 at https://katecheze.evangnet.cz O rozsévači https://katecheze.evangnet.cz/programy/o-rozsevaci <div> Oti&scaron;těno z časopisu Bratrstvo 1/2005</div> <div> &nbsp;</div> <div> Kolikr&aacute;t si člověk posteskne, jak m&aacute;lo lid&iacute;<br /> pozn&aacute; onu &uacute;žasnou s&iacute;lu, kter&aacute; je uložena<br /> ve v&iacute;ře. Jak m&aacute;lo z těch, kdo se setkali<br /> s křesťanstv&iacute;m, pochop&iacute; důležitost vztahu<br /> k Bohu. O kolik dobr&eacute;ho se ochuzuj&iacute;.<br /> Třeba ti sympatičt&iacute; chl&aacute;pci, s nimiž jsme<br /> debatovali před měs&iacute;cem do noci v podniku<br /> za rohem. &Scaron;koda, že se nepři&scaron;li do <span class="read-more"><a href="/programy/o-rozsevaci" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický odkaz:&nbsp;</div> Marek 4,1–9 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Mostecký, Aleš </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2005</span> </div> </div> </div> Duch svatý Společnost Zázraky Pobožnost Úvaha pro biblický program Dorost Konfirmace Mládež 15 minut Na počtu nezáleží Tue, 31 Jul 2012 08:39:52 +0000 mladez 6406 at https://katecheze.evangnet.cz S Bohem u krbu https://katecheze.evangnet.cz/programy/s-bohem-u-krbu <div> Oti&scaron;těno z časopisu Bratrstvo 9 /2004</div> <div> Jednou jsem seděl v křesle u krbu, oheň praskal a jeho<br /> z&aacute;ř vytv&aacute;řela kolem krbu obrazce ze světla a st&iacute;nů tak, jak<br /> to ž&aacute;dn&yacute; mal&iacute;ř nesvede. A j&aacute; listoval knihami Star&eacute;ho z&aacute;-<br /> kona. Listuji Bibl&iacute; a připom&iacute;n&aacute;m si někter&eacute; č&aacute;sti toho př&iacute;-<br /> běhu. Jak Abram dost&aacute;v&aacute; nov&eacute; jm&eacute;no, jak dost&aacute;v&aacute; syna. <span class="read-more"><a href="/programy/s-bohem-u-krbu" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický odkaz:&nbsp;</div> Zjevení 21,5–7 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Brodský, Štěpán </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2004</span> </div> </div> </div> Duch svatý Společnost Pobožnost Úvaha pro biblický program Dorost Konfirmace Mládež 15 minut Na počtu nezáleží Fri, 27 Jul 2012 09:42:03 +0000 mladez 6389 at https://katecheze.evangnet.cz To by mě nikdy ani ve snu nenapadlo https://katecheze.evangnet.cz/programy/me-nikdy-ani-ve-snu-nenapadlo <div> Oti&scaron;těno z časopisu Bratrstvo 8/2004</div> <div> <div align="left"> <font face="Arial CE, Arial, Helvetica, SANS-SERIF" size="5"><b>To by mě nikdy ani ve&nbsp;snu nenapadlo</b></font><br /> <font face="Arial CE, Arial, Helvetica, SANS-SERIF" size="3"> David Balcar</font></div> <p> &nbsp;</p> <div align="justify"> <div align="justify"> </div></div> <span class="read-more"><a href="/programy/me-nikdy-ani-ve-snu-nenapadlo" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický odkaz:&nbsp;</div> Zjevení 6,12–14 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Balcar, David </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2004</span> </div> </div> </div> Duch svatý Společnost Pobožnost Úvaha pro biblický program Dorost Konfirmace Mládež 15 minut 10-20 Na počtu nezáleží Fri, 27 Jul 2012 09:29:03 +0000 mladez 6388 at https://katecheze.evangnet.cz Nebeský deníček https://katecheze.evangnet.cz/programy/nebesky-denicek <div> Oti&scaron;ěno z časopisu Bratrstvo 7/2004</div> <div> <font face="Arial CE, Arial, Helvetica, SANS-SERIF" size="3">Jiř&iacute; Mr&aacute;zek</font>&nbsp; <div align="justify"> <div align="justify"> </div></div> <span class="read-more"><a href="/programy/nebesky-denicek" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický odkaz:&nbsp;</div> Zjevení 5 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Mrázek, Jiří </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2004</span> </div> </div> </div> Duch svatý Společnost Pobožnost Úvaha pro biblický program Dorost Konfirmace Mládež 15 minut Na počtu nezáleží Fri, 27 Jul 2012 08:59:38 +0000 mladez 6386 at https://katecheze.evangnet.cz Jsme boží sklizeň https://katecheze.evangnet.cz/programy/jsme-bozi-sklizen <div> Oti&scaron;těno z časopisu Bratrstvo 6/2004</div> <div> &nbsp;</div> <div> <div align="left"> <font face="Arial CE, Arial, Helvetica, SANS-SERIF" size="5"><b>Jsme Bož&iacute; sklizeň</b></font><br /> <font face="Arial CE, Arial, Helvetica, SANS-SERIF" size="3"> &Scaron;těp&aacute;n Brodsk&yacute;</font></div> <p> &nbsp;</p> <div align="justify"> <div align="justify"> </div></div> <span class="read-more"><a href="/programy/jsme-bozi-sklizen" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický odkaz:&nbsp;</div> Zjevení 14,14–16 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Brodský, Štěpán </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2004</span> </div> </div> </div> Duch svatý Společnost Pobožnost Úvaha pro biblický program Dorost Konfirmace Mládež 15 minut Na počtu nezáleží Fri, 27 Jul 2012 08:43:37 +0000 mladez 6384 at https://katecheze.evangnet.cz Neutralita? https://katecheze.evangnet.cz/programy/neutralita <div> Oti&scaron;těno z časopisu Bratrstvo 5/2004</div> <div> <div align="justify"> <div align="justify"> <font face="Arial CE, Arial, Helvetica, SANS-SERIF" size="2"><font size="2">Je dobr&eacute; neb&yacute;t v&nbsp;rozhodov&aacute;n&iacute; ukvapen&yacute;. Je dobr&eacute; sly&scaron;et obě strany. A&nbsp;je dobr&eacute; z&iacute;skat si dostatek informac&iacute;, než se&nbsp;pro něco rozhodneme. Je dobr&eacute; zv&aacute;žit v&scaron;echna hlediska. Je dobr&eacute; nechat věcem čas, aby uzr&aacute;ly. </font></font></div></div> <span class="read-more"><a href="/programy/neutralita" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický odkaz:&nbsp;</div> Zjevení 13,15–18 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Balcar, Daniel </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2004</span> </div> </div> </div> Duch svatý Společnost Pobožnost Úvaha pro biblický program Dorost Konfirmace Mládež 15 minut Na počtu nezáleží Fri, 27 Jul 2012 08:26:40 +0000 mladez 6382 at https://katecheze.evangnet.cz