Mládež https://katecheze.evangnet.cz/taxonomy/term/104/0 cs Zavři oči, otevři mysl https://katecheze.evangnet.cz/programy/zavri-oci-otevri-mysl <div> <div> <strong>Program z příručky Na lovu perly</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> večerní pobožnost</div> <div> &nbsp;</div> <div> <em>Klidná, meditativní večerní pobožnost, která zve k&nbsp;otevření smyslů a setkání s&nbsp;Bohem. V&nbsp;průběhu pobožnosti pomocí oleje, many, pírka a sluchové koláže oslovíme a otevřeme jednotlivé smysly a vystavíme je Božímu působení. </em></div> <div> </div> <span class="read-more"><a href="/programy/zavri-oci-otevri-mysl" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Michal Šourek </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2019</span> </div> </div> </div> Interaktivní program Pobožnost Příručka Na lovu perly Mládež Na počtu nezáleží Fri, 14 Feb 2020 10:27:59 +0000 daniel.marek 16908 at https://katecheze.evangnet.cz Tvé břímě mé jsou hříchy https://katecheze.evangnet.cz/programy/tve-brime-me-jsou-hrichy <div> <div> &nbsp;<strong>Program z příručky Na lovu perly</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> (pobožnost pro postní dobu)</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Poznámky </strong></div> <div> <em>Před pobožností připravíme <strong>kříž a symboly, které připevňujeme na kříž (nápis INRI, trnová koruna, obraz kohouta, kus látky, hřeb)</strong>. Symboly rozdáme před začátkem účastníkům, kteří je na vyzvání připevní na kříž. Pokud sedíme v&nbsp;kruhu, můžeme kříž položit na zem doprostřed. </em></div> <div> </div> <span class="read-more"><a href="/programy/tve-brime-me-jsou-hrichy" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Michal Šourek </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2019</span> </div> </div> </div> Půst Interaktivní program Pobožnost Příručka Na lovu perly Mládež Na počtu nezáleží Fri, 14 Feb 2020 10:26:19 +0000 daniel.marek 16907 at https://katecheze.evangnet.cz Blahoslavenství https://katecheze.evangnet.cz/programy/blahoslavenstvi-0 <div> <strong>Program z příručky Na lovu perly</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Poznámky</div> <div> <em>Pobožnost věnovaná Ježíšovým blahoslavenstvím. Kombinuje skeč, čtení textu a přemýšlení nad ním a (jako možnost) impuls k&nbsp;textu. </em></div> <div> <em>Skeč: je dobré skeč dopředu nacvičit. Protože ale herci sedí za stolem, je možné mít &ndash; jako pomoc - scénář na stole, popř. v Bibli. Protože skeč pracuje se slovními hříčkami, je nutné pečlivě a zřetelně artikulovat. </em></div> <div> <span class="read-more"><a href="/programy/blahoslavenstvi-0" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický odkaz:&nbsp;</div> Matouš 5,1–10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Michal Šourek </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2019</span> </div> </div> </div> Blahoslavenství Interaktivní program Pobožnost Příručka Na lovu perly Mládež Na počtu nezáleží Fri, 14 Feb 2020 10:24:35 +0000 daniel.marek 16906 at https://katecheze.evangnet.cz Postní pobožnost Samařanka u studny https://katecheze.evangnet.cz/programy/postni-poboznost-samaranka-u-studny <div> <strong>Program z příručky Na lovu perly</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <div> <strong>Pomůcky:</strong>Velká mísa (dá se symbolicky použít křtitelnice), džbán s&nbsp;vodou, různé kameny v košíku, plovoucí svíčky.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Téma ŽÍZEŇ: </strong>Postní setkání, kdy si uvědomíme, co znamená žízeň a po čem ve svých životech sami žízníme, pomůže nám k&nbsp;tomu příběh z&nbsp;Janova evangelia Samařanky u studny.</div> <div> </div> <span class="read-more"><a href="/programy/postni-poboznost-samaranka-u-studny" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Ludmila Míchalová Mikšíková </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2019</span> </div> </div> </div> Interaktivní program Pobožnost Příručka Na lovu perly Mládež Fri, 14 Feb 2020 10:22:18 +0000 daniel.marek 16905 at https://katecheze.evangnet.cz Téma: nemoc, umírání a smrt https://katecheze.evangnet.cz/programy/tema-nemoc-umirani-smrt <div> <strong>Program z příručky Na lovu perly</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <div> <strong>Využití knihy: ERIC-EMMANUEL SCHMITT: OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>(Garamond, Praha 2006)</div> <div> (Je zde popsáno více možností, jak s knihou pracovat, vyberte jednu z nich nebo se k tématu vraťte několikrát)</div> <div> &nbsp;</div> <div> Pracovní listy jsou ke stažení na <a href="http://www.semcr.cz/na-lovu-perly/prilohy.html">http://www.semcr.cz/na-lovu-perly/prilohy.html</a></div> <div> &nbsp;&nbsp;</div> <span class="read-more"><a href="/programy/tema-nemoc-umirani-smrt" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-filefield field-field-prilozeny-soubor"> <div class="field-label">Přiložený soubor:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-msword" alt="application/msword ikona" src="https://katecheze.evangnet.cz/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="https://katecheze.evangnet.cz/sites/default/files/programy_na_setkani/09-listoskar.doc" type="application/msword; length=21504">09-listoskar.doc</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Lenka Ridzoňová </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2019</span> </div> </div> </div> Nemoc smrt Interaktivní program Podklad pro tematický program Příručka Na lovu perly Mládež Na počtu nezáleží Fri, 14 Feb 2020 10:20:46 +0000 daniel.marek 16904 at https://katecheze.evangnet.cz Zacheus https://katecheze.evangnet.cz/programy/zacheus-0 <div> <strong>Program z příručky Na lovu perly</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <div> Přečtěte biblický příběh (Lk 19,1-10)</div> <div> &nbsp;</div> <div> Poté si každý vytáhne papír, na kterém bude napsáno, za koho a komu bude o tom, co se stalo, psát.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <u>Role:</u></div> <div> Zacheus &ndash; píše o tom, co se mu stalo, dopis své matce...</div> <div> &nbsp;</div> <div> Soused &ndash; vypráví svému příteli z jiného města, co se stalo v Jerichu....</div> <div> &nbsp;</div> <div> </div> <span class="read-more"><a href="/programy/zacheus-0" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický odkaz:&nbsp;</div> Lukáš 19,1–10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Lenka Ridzoňová </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2019</span> </div> </div> </div> Zacheus Interaktivní program Podklad pro tematický program Příručka Na lovu perly Mládež Fri, 14 Feb 2020 10:18:19 +0000 daniel.marek 16903 at https://katecheze.evangnet.cz Otevřít advent https://katecheze.evangnet.cz/programy/otevrit-advent <div> <strong>Program z příručky Na lovu perly</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <div> pobožnost před adventem</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Pomůcky: </strong>biblické postavičky (nejsou potřeba, adventní &quot;scénu&quot; stačí popsat slovně)</div> <div> obrazové karty - potřeba jsou (případně nějaké jiné obrázky): Rainer Oberthür: Obrazy života - život v obrazech (88 obrazových karet a 44 didaktických her)</div> <div> </div> <span class="read-more"><a href="/programy/otevrit-advent" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Lenka Ridzoňová </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2019</span> </div> </div> </div> Advent Interaktivní program Příručka Na lovu perly Tématický program Mládež Na počtu nezáleží Fri, 14 Feb 2020 10:16:42 +0000 daniel.marek 16902 at https://katecheze.evangnet.cz Modlitební dopis Bohu https://katecheze.evangnet.cz/programy/modlitebni-dopis-bohu <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <div> <strong>Pomůcky: </strong>Osnova</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Počet lidí:</strong>2-10</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Prostředí</strong>: tiché klidné místo, do pozadí může hrát nějaké uklidňující hudba</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Délka</strong>: minimálně 20 min, lze upravit podle potřeby skupiny</div> <div> &nbsp;</div> <div> </div> <span class="read-more"><a href="/programy/modlitebni-dopis-bohu" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-filefield field-field-prilozeny-soubor"> <div class="field-label">Přiložený soubor:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ikona" src="https://katecheze.evangnet.cz/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="https://katecheze.evangnet.cz/sites/default/files/programy_na_setkani/08-osnova.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=9524">08-osnova.docx</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Karel Müller </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2019</span> </div> </div> </div> Modlitba Interaktivní program Pobožnost Příručka Na lovu perly Mládež Méně než deset Fri, 14 Feb 2020 10:13:16 +0000 daniel.marek 16901 at https://katecheze.evangnet.cz Modlitba všemi smysly https://katecheze.evangnet.cz/programy/modlitba-vsemi-smysly <div> <strong>Program z příručky Na lovu perly</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <div> <strong>Pomůcky:</strong>přehrávač hudby, šmirgl papír, plyšák, papíry, fixy, čokoláda, citron, vonná svíčka/kadidlo</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Max 15 lidí</strong>, celou dobu do podkresu písně z&nbsp;Taizé, tiché nerušené místo, slabší osvětlení, věkově není třeba omezovat</div> <div> Úvod</div> <div> </div> <span class="read-more"><a href="/programy/modlitba-vsemi-smysly" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Karel Müller </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2019</span> </div> </div> </div> Modlitba Interaktivní program Pobožnost Příručka Na lovu perly Mládež Fri, 14 Feb 2020 10:11:22 +0000 daniel.marek 16900 at https://katecheze.evangnet.cz Z generace na generaci https://katecheze.evangnet.cz/programy/z-generace-na-generaci <div> <strong>Program z příručky Na lovu perly</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <div> <strong>Pomůcky:</strong>notebook nebo počítač, psací a malovací potřeby, papíry</div> <div> &nbsp;</div> <div> Zážitková hra, díky které si můžou mládežníci vyzkoušet, jak se asi mohly předávat informace o Ježíši.</div> <div> Cíl: vyzkoušet si jak asi může fungovat slovní předávání informací.</div> <div> Délka trvání: 60 minut</div> <div> Průběh:</div> <div> 1, rozdělit skupinu na 4 generace</div> <div style="margin-left:35.4pt;"> </div> <span class="read-more"><a href="/programy/z-generace-na-generaci" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Karel Müller </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2019</span> </div> </div> </div> Překonání bariér Interaktivní program Příručka Na lovu perly Tématický program Mládež 60 minut Na počtu nezáleží Fri, 14 Feb 2020 10:09:41 +0000 daniel.marek 16899 at https://katecheze.evangnet.cz Ježíš uzdravuje slepého od narození https://katecheze.evangnet.cz/programy/jezis-uzdravuje-slepeho-od-narozeni <div> <strong>Program z příručky Na lovu perly</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <div> <strong>Pomůcky: </strong>zlatá obruč, zlatá fólie, svíčka</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Téma DOTEK: </strong>Díky uvědomění si, co je dotek, přicházíme na to, jak se nás dotýká Bůh a uvedeme konkrétní příběh Ježíšova doteku, který uzdravil muže slepého od narození.</div> <div> </div> <span class="read-more"><a href="/programy/jezis-uzdravuje-slepeho-od-narozeni" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický odkaz:&nbsp;</div> Jan 9,1–7 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Ludmila Míchalová Mikšíková </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2019</span> </div> </div> </div> Zázraky Interaktivní program Příručka Na lovu perly Tématický program Mládež Na počtu nezáleží Fri, 14 Feb 2020 10:04:52 +0000 daniel.marek 16898 at https://katecheze.evangnet.cz O setkání s Tvůrcem https://katecheze.evangnet.cz/programy/o-setkani-s-tvurcem <div> <div> <strong>Program z příručky Na lovu perly</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Pomůcky: </strong>Přehrávač hudby</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Příprava: </strong></div> <div> </div> <span class="read-more"><a href="/programy/o-setkani-s-tvurcem" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Jana Hofmanová </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2019</span> </div> </div> </div> Stvoření Interaktivní program Příručka Na lovu perly Tématický program Mládež Na počtu nezáleží Fri, 14 Feb 2020 10:02:43 +0000 daniel.marek 16897 at https://katecheze.evangnet.cz PROČ? https://katecheze.evangnet.cz/programy/proc <div> <div> <p class="western" style="line-height: 108%; margin-bottom: 0.21cm;"><strong>Program z příručky Na lovu perly</strong></p> </div> <span class="read-more"><a href="/programy/proc" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Marek Vraj </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2019</span> </div> </div> </div> Otázky Interaktivní program Příručka Na lovu perly Tématický program Mládež Na počtu nezáleží Fri, 14 Feb 2020 09:58:58 +0000 daniel.marek 16896 at https://katecheze.evangnet.cz Modlitba Tomáše Moora aneb modlitba za sebe https://katecheze.evangnet.cz/programy/modlitba-tomase-moora-aneb-modlitba-za-sebe <div> <div> <p class="western" style="line-height: 108%; margin-bottom: 0.21cm;"><strong>Program z příručky Na lovu perly</strong></p> </div> <span class="read-more"><a href="/programy/modlitba-tomase-moora-aneb-modlitba-za-sebe" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Lenka Ridzoňová </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2019</span> </div> </div> </div> Modlitba Interaktivní program Příručka Na lovu perly Tématický program Mládež Na počtu nezáleží Fri, 14 Feb 2020 09:55:03 +0000 daniel.marek 16895 at https://katecheze.evangnet.cz Jak se potkává Ježíš? IV. https://katecheze.evangnet.cz/programy/jak-se-potkava-jezis-iv <div> <p class="western" style="line-height: 108%; margin-bottom: 0.21cm;"><strong>Program z příručky Na lovu perly</strong></p> <span class="read-more"><a href="/programy/jak-se-potkava-jezis-iv" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický odkaz:&nbsp;</div> Lukáš 24,13–32 </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-prilozeny-soubor"> <div class="field-label">Přiložený soubor:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikona" src="https://katecheze.evangnet.cz/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="https://katecheze.evangnet.cz/sites/default/files/programy_na_setkani/jak_se_potkava_jezis_iv.pdf" type="application/pdf; length=179056">jak_se_potkava_jezis_iv.pdf</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Pavel Jun </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-rok-vzniku"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rok vzniku:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">2019</span> </div> </div> </div> Ježíš Interaktivní program Příručka Na lovu perly Tématický program Mládež Na počtu nezáleží Fri, 14 Feb 2020 09:19:34 +0000 daniel.marek 16894 at https://katecheze.evangnet.cz