ne/přátelství https://katecheze.evangnet.cz/taxonomy/term/227/all cs Vzhůru za hvězdou! https://katecheze.evangnet.cz/aktivity/vzhuru-za-hvezdou <div> <div> Proroctv&iacute; o jasn&eacute; hvězdě se naplnilo. Vybran&yacute; t&yacute;m &scaron;pičkov&yacute;ch astronomů se proto vyd&aacute;v&aacute; na diplomatickou cestu za narozen&yacute;m kr&aacute;lem. O schopnostech vědců lze ale někdy velmi pochybovat. Strastipln&eacute; putov&aacute;n&iacute; se nav&iacute;c snaž&iacute; překazit čtvrt&yacute; astronom, kter&yacute; do v&yacute;pravy nebyl vybr&aacute;n. Podař&iacute; se jim nakonec do Betl&eacute;ma dorazit? A změn&iacute; se něco v&nbsp;jejich chov&aacute;n&iacute;?</div> <div> </div> <span class="read-more"><a href="/aktivity/vzhuru-za-hvezdou" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="field field-type-filefield field-field-prilozeny-soubor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Přiložený soubor:&nbsp;</div> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-msword" alt="application/msword ikona" src="https://katecheze.evangnet.cz/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="https://katecheze.evangnet.cz/sites/default/files/soubory/prilohy/aktivity/vzhuru_za_hvezdou.doc" type="application/msword; length=152576">vzhuru_za_hvezdou.doc</a></div> </div> </div> </div> ne/přátelství odvaha Sebepoznání Vánoce vytrvalost Divadlo vánoční Univerzální max 22 (některé lze vynechat) Mon, 08 Sep 2014 12:17:50 +0000 Oxlík 8675 at https://katecheze.evangnet.cz