Noc kostelů https://katecheze.evangnet.cz/taxonomy/term/188/0 cs Noc kostelů https://katecheze.evangnet.cz/noc-kostelu <div> Již pravidelně se kon&aacute; Noc kostelů. Mnoha organiz&aacute;torům by určitě pomohly zku&scaron;enosti s t&iacute;m, co se jinde osvědčilo. N&aacute;pady na program, př&iacute;padně dal&scaron;&iacute; materi&aacute;ly. Můžete je přid&aacute;vat jako samostatn&yacute; čl&aacute;nek typu &quot;N&aacute;pad&quot; s kategori&iacute; &quot;Noc kostelů&quot; (pokud chcete přiložit soubor) nebo stač&iacute; napsat koment&aacute;ř k tomuto čl&aacute;nku.</div> https://katecheze.evangnet.cz/noc-kostelu#comments Noc kostelů Ostatní nápady Univerzální Fri, 20 Apr 2012 07:06:29 +0000 admin 5725 at https://katecheze.evangnet.cz