30 minut

Mk 1, 40 - 45

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2010
Mk 1,40-45

Příběhem o uzdravení malomocného se dostáváme k novým motivům našeho tématu.
Jednak je zde řeč o malomocenství. Malomocenství nejen že člověka postupně a třeba pomalu udolávalo k smrti a fyzicky ho znetvářelo, ale především ho vylučovalo ze společnosti i ze společného kultu. Malomocný žil v izolaci. Zdraví lidé se mu vyhýbali.

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 1,40–45
Autor: 
Ondrová, Magdalena
Rok vzniku: 
2010

Naše sny a vize - I Have a dream

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2010
  
I HAVE A DREAM v duchu SOR R. Žárský

Pomůcky: list pro vedoucího, pracovní listy, Bible, pisátka

Úvod do tématu

Číst dál »
Přiložený soubor: 
Autor: 
Žárský, Radim
Rok vzniku: 
2010

Hrdinství nebo obět? (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2010
JAK VYCHOVAT HRDINU
  
Ukrývali Židy v Německu a zemích, které Němci za druhé světové války okupovali. Ti, kterým to bylo za války jasné, že si musíme pomáhat, postupně stárli a odcházeli. Manžele Olinerovy v polovině osmdesátých let 20. století napadla myšlenka, že pokud chceme pochopit, jak se člověk stává hrdinou, zajímejme se o tyto lidi. Číst dál »
Autor: 
Ryšavý, Ivan
Autor: 
Holík, Jakub
Autor: 
Pospíšil, Petr
Rok vzniku: 
2010

Hledání smyslu života... Albert Schweitzer

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2010
  
HLEDÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA

Pomůcky: Bible, pracovní listy, psací potřeby, kniha „Bible trošku jinak“ (s. 16-17)

Časová náročnost: 1 hodina

Úvod do tématu:

Číst dál »
Přiložený soubor: 
Autor: 
Freitinger, Dan
Rok vzniku: 
2010

city (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2010
Tancuj, křič a prozpěvuj
Biblický odkaz: 
Žalmy 150
Biblický odkaz: 
Exodus 15,20
Biblický odkaz: 
1 Samuelova 18,6
Biblický odkaz: 
Jeremjáš 31,4
Biblický odkaz: 
Jeremjáš 21,12
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Autor: 
Grombiřík, Martin
Autor: 
Teco, Leonardo
Odkaz na píseň: 
Nedělní chvalozpěv (SV373)
Odkaz na píseň: 
Veselý chvalozpěv (SV161)
Rok vzniku: 
2010

Odložit uspokojení? ... Stát se hrdinou?

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2010
ODLOŽIT USPOKOJENÍ?
  
Odložit uspokojení? Zapřít sám sebe? – Jen to ne! Anebo přece?

Pomůcky: list pro vedoucího, pracovní listy, Bible, psací potřeby.
Časová náročnost: 1-1,5 hodiny

Úvod:

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 16,24–26
Přiložený soubor: 
Autor: 
Chroustová, Hana
Rok vzniku: 
2010

sexuální intimita (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2010
  
Vážení a milé, Číst dál »
Biblický odkaz: 
Genesis 1,27
Biblický odkaz: 
Leviticus 20,10
Biblický odkaz: 
Exodus 22,15
Biblický odkaz: 
Lukáš 24,29
Autor: 
Klimeš, Jiří
Autor: 
Mazur, Roman
Autor: 
Turecká, Jana
Autor: 
Hora, Josef
Autor: 
Macek, Ondřej
Autor: 
Halama, Jindřich
Rok vzniku: 
2010

Člověk je tvor, který hledá smysl... Obrácení Saulovo

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2010
 
ČLOVĚK JE TVOR, KTERÝ HLEDÁ SMYSL
  
Člověk je tvor, který hledá smysl

Úvod do tématu

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Skutky 7,58–8,3
Biblický odkaz: 
Skutky 9,1–20
Přiložený soubor: 
Autor: 
Vymětal, Mikuláš
Rok vzniku: 
2010

volit? - politika (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2010
Nás, římské občany,
  
Autor, jinak evangelický farář, byl v letech 2000-2006 senátorem. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Skutky 16,37
Biblický odkaz: 
Římanům 13
Biblický odkaz: 
Skutky 25,11
Autor: 
Bárta, Zdeněk
Autor: 
Hubená, Ester
Autor: 
Drulák, Petr
Rok vzniku: 
2010

Můžeš změnit svět... já ...Můžeš změnit svět... Vstup do světa

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2010
Můžeš změnit svět... Já
    
List pro vedoucího
Pomůcky: pracovní listy; vícebarevné psací potřeby; Bible (Lk 19,1-10)
Časová náročnost: 1 hodina

Uvedení do tématu: Otázka: Kde bys začal, kdyby ti někdo dal za úkol změnit svět? (o otázce lze chvíli mluvit, ale může být jen řečnická)

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Lukáš 19,1–10
Přiložený soubor: 
Autor: 
Medková, Marie
Rok vzniku: 
2010
Syndikovat obsah