Publikace a pomůcky

Publikace připravené či nabízené především oddělením výchovy, ale nejenom jím. Jedná se jak o tištěné či elektronické verze katechetických příruček, knih či dalších pomůcek.
U těch, které je možno zakoupit, je uvedena cena.

Dokud se zpívá

Celoroční  výuková řada pro nedělní školu, která pracuje s evangelickými písněmi. Obsahuje 4xpracovní sešity a 4xmetodické pokyny pro učitele.
200,00Kč

Zástup stále přichází ...a zas jde dál

Pomůcka pro práci s dětmi při nedělních bohoslužbách i v biblických hodinách. Jedná se o celoroční program, lekce se věnují jednotlivým biblickým postavám.
 
Formát: 4 sešity A4  na výšku (279x210mm) — druhý sešit můžeme poskytnout již jen jako kopii.
150,00Kč

Pozvání na cestu: Starý zákon 2/2 (pracovní listy)

Pracovní listy ke Starému zákonu pro starší děti 2.díl, 2.část (Achabův konec - Vyprávění o Jonášovi).
Autor Zdeněk Šorm
85,00Kč

Pozvání na cestu: Starý zákon 2/1 (pracovní listy)

Pracovní listy ke Starému zákonu pro starší děti 2.díl, první část (povolání Samuele - Nábotova vinice). 
Autor Zdeněk Šorm.   .Autor Zdněk z
85,00Kč

Biblické domalovánky

Praktická pomůcka pro předávání biblickýcm příběhů, vhodné pro děti od 4-10 let. Materiál je koncipován jako čtyřletý program.
Autor Michael Landgraf. Metodický sešit k Biblickým domalovánkám je volně ke stažení.
180,00Kč
Přiložený soubor: 

Pozvání na cestu: Starý zákon 1/2 (pracovní listy)

Pracovní listy ke Starému zákonu pro starší děti 2.díl (Spory o studně - Mojžíš povolán k záchraně).
Tištěná verze. Autor Zdeněk Šorm
75,00Kč

Pozvání na cestu Starý zákon 1/1

Pracovní listy ke Starému zákonu pro starší děti 1.díl (Stvoření světa - Izák a Rebeka).
Tištěná verze včetně obalu.
Autor Zdeněk Šorm
75,00Kč