Programy k setkáním

Nadpis Biblický odkaz Typ programu
Náboženské menšiny (soubor textů) Podklad pro tematický program
Zabíjej a jez! Skutky 10,13 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Andělé (soubor textů)
Numeri 22,2
Genesis 21,7
Genesis 22
Matouš 2,13–15
Exodus 18,4
Skutky 12,33
Lukáš 10,18
Lukáš 1,28
Daniel 8,16
Daniel 9,21
Matouš 22,30
Zjevení 1–3
Žalmy 121
Židům 11
Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Velký obrat
Matouš 5,4–8
Izajáš 61,1
Numeri 11,12
Žalmy 37,7–8
Žalmy 107,8–9
Matouš 12,7
Žalmy 73,1
Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Blaze chudým v duchu
Matouš 5,3
Izajáš 61,1
Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Projev Boží vůle Matouš 5,1–2 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Vstávat?? (soubor textů) Přísloví 6,6 Podklad pro tematický program
Světlo lidí Jan 1,4 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Poznej svá obdarování... Co je na povrchu a co je uvnitř... Tématický program
Pravda (soubor textů) List Jakubův 5,16 Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Mk 2,1 - 12 Marek 2,1–12 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Být tu pro druhé ... postavit se zlu Genesis 12,1–7 Tématický program
Přispět církvi? (soubor textů) Podklad pro tematický program
Mk 1, 40 - 45 Marek 1,40–45 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Naše sny a vize - I Have a dream Biblický program, Tématický program
Hrdinství nebo obět? (soubor textů) Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Mk 1,29 - 39 Marek 1,29–39 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Hledání smyslu života... Albert Schweitzer Biblický program, Tématický program
city (soubor textů)
Žalmy 150
Exodus 15,20
1 Samuelova 18,6
Jeremjáš 31,4
Jeremjáš 21,12
Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Uzdravení jako metafora odpuštění Marek 1,21–28 Pobožnost, Úvaha pro biblický program