Desáté přikázání: Nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu.