Čtvrté přikázání: Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.