První přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.