Preambule: Tvůj Bůh je Hospodin, který tě vysvobodil.