V ANTIOCHII VZNIKÁ SBOR Z POHANŮ (nová verze úlohy)