Přátelství - kterak získati a udržeti přátele... Tři symboly