Slavnostní otevření budovy Denního stacionáře Kris