Pamatujme, Bůh nám pomohl (Eben Ezer — kámen pomoci)