Dvakrát měř, jednou věř - průvodce světem víry pro náctileté

Vítejte na stránkách pro uživatele Pracovních listů pro katechezi, určených především pro práci s konfirmandy. Chtěli bychom zde spolu s vámi sdílet další náměty k práci s Pracovními listy, postupy, které se při práci osvědčily, i upozornění, které pasáže jsou složitější nebo vyžadují přípravu. Můžete zde umístit odkazy na související webové stránky, přidat nápady, jak práci s tématem rozšířit nebo ilustrovat, můžete zde dát k dispozici i materiály vlastní. Související materiál v souboru můžete přiložit v komentáři k tématu.

42. Po exilu

43. Knihy moudrosti

44. O čem vypráví Nový zákon

45. Evangelia

46. Skutky

47. Apoštol Pavel

48. Apoštolské listy - epištoly

M1 Církev pronásledovaná

M2 Hereze a pravověří

M3 Jeroným