Pozvání na cestu SZ2

KRÁLOVSTVÍ SE ROZDĚLUJE

Původ materiálu: 
Pfannová Hana
Biblický oddíl: 
1 Královská 11,1–13
Biblický oddíl: 
1 Královská 12,1–24
VSTUPNÍ VERŠ
 
Př 15,1 Přísloví 15:1  Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
 
1Kr 11,11-13
 
1. klíčové pojmy, dobově a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
15 Království se rozděluje - st
Odkaz na pracovní list: 
15 Království se rozděluje
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)

STAVBA A POSVĚCENÍ CHRÁMU

Původ materiálu: 
Pfannová Hana
Biblický oddíl: 
1 Královská 6,1–14
Biblický oddíl: 
1 Královská 8,1–61
VSTUPNÍ VERŠ
Iz 56,7b – 84
Omé bezživotí usilují.  Vyváznout je necháš za ty ničemnosti? Takové lidi sraz, Bože, svým hněvem!
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
1Kr 6,1-3.11-14
 
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
14 Stavba a posvěcení chrámu - st
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Tebe, Bože, chválíme (EZ161)
Odkaz na píseň: 
Žalm 150 (SV65)
Odkaz na píseň: 
Radostná (SV300)
Odkaz na píseň: 
Chvalte Pána (BTS31)
Odkaz na píseň: 
Bdí při nás (SV126)

ŠALOMOUNOVA MOUDROST A SLÁVA

Původ materiálu: 
Keřkovský Jan
Biblický oddíl: 
1 Královská 2,1–4
Biblický oddíl: 
1 Královská 3,1–28
Biblický oddíl: 
1 Královská 10,1–29
VSTUPNÍ VERŠ
Ž 72,1 – 2 Žalmy 72:1  Šalomounův. Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu,
2  aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
1Kr 2,1-4
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
13 Salomounova moudrost a sláva
Odkaz na pracovní list: 
13 Šalomounova moudrost a sláva - st
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Ozvi se, Pane můj (EZ440)
Odkaz na píseň: 
Srdcem celým tebe, Pane (EZ138)
Odkaz na píseň: 
Vše dobré, co máme (BTS19)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (SV201)
Odkaz na píseň: 
Balada velkopáteční (SV297)

DAVID ZNOVU KRÁLEM

Původ materiálu: 
Keřkovský Jan
Biblický oddíl: 
2 Samuelova 18,1–17
Biblický oddíl: 
2 Samuelova 19,1–9
VSTUPNÍ VERŠ
Ž 55,23 Žalmy 55:23  Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.
LITURGICKÉ ČTENÍ
2S 18,1-5
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
12 David znovu králem - st
Odkaz na pracovní list: 
12 David znovu králem
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Jednou budem dál (SV120)
Odkaz na píseň: 
Ovečky (SV198)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
Ježíši, Pane můj (BTS39)

DAVID ZNOVU KRÁLEM

Původ materiálu: 
Keřkovský Jan
Biblický oddíl: 
2 Samuelova 18,1–17
Datum přípravy: 
Ne, 21/11/2004
VSTUPNÍ VERŠ
Ž 55,23 Žalmy 55:23  Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.
LITURGICKÉ ČTENÍ
2S 18,1-5
 
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
12 David znovu králem - st
Odkaz na pracovní list: 
12 David znovu králem
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Voláme z hlubokosti (EZ492)
Odkaz na píseň: 
Jednou budem dál (SV120)
Odkaz na píseň: 
Ovečky (SV198)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
Ježíši, Pane můj (BTS39)

DAVID A ABŠALÓM

Původ materiálu: 
Janča Štěpán
Biblický oddíl: 
2 Samuelova 15,1–18
Biblický oddíl: 
2 Samuelova 15,30
Biblický oddíl: 
2 Samuelova 16,5–15
VSTUPNÍ VERŠ
Ž 41,10
LITURGICKÉ ČTENÍ
            2S 15,1-6
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
 
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
11 David a Abšalóm - st
Odkaz na pracovní list: 
11 David a Abšalom
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Voláme z hlubokosti (EZ492)
Odkaz na píseň: 
Jednou budem dál (SV120)
Odkaz na píseň: 
Ovečky (SV198)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
Ježíši, Pane můj (BTS39)

DAVIDŮV HŘÍCH A POKÁNÍ

Původ materiálu: 
Janča Štěpán
Biblický oddíl: 
2 Samuelova 11,1–27
Biblický oddíl: 
2 Samuelova 12,1–14
VSTUPNÍ VERŠ
Ž 51,3 - 4
LITURGICKÉ ČTENÍ
            1S 11,1-4
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
 
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
10 Davidův hřích a pokání - st
Odkaz na pracovní list: 
10 Davidův hřích a pokání
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
De profundis (SV327)

DAVID ZÍSKÁVÁ KRÁLOVSTVÍ

Původ materiálu: 
Bureš Jiří
Biblický oddíl: 
2 Samuelova 1,1–16
Biblický oddíl: 
2 Samuelova 2,1–7
Biblický oddíl: 
2 Samuelova 5,1–10
Biblický oddíl: 
2 Samuelova 6,1–5
Biblický oddíl: 
2 Samuelova 6,14–19
VSTUPNÍ VERŠ
Ž 68,25
LITURGICKÉ ČTENÍ
            2S 2,1-4
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
 
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
09 David získává království - st
Odkaz na pracovní list: 
09 David získává království
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)
Odkaz na píseň: 
Všichni, kdo skládají (EZ195)
Odkaz na píseň: 
Radujte se, bratři (SV284)

JÓNATAN A DAVID

Původ materiálu: 
Gruber Jiří
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 18,1–9
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 19,1–18
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 20,1–42
Datum přípravy: 
Ne, 17/10/2004
VSTUPNÍ VERŠ
Př 18,24
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
            1S 18,1-9
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
 
 
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
07 Jonatan a David - st
Odkaz na pracovní list: 
07a Jónatan a David
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)
Odkaz na píseň: 
Písnička díků (BTS18)
Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (EZ384)
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (SV186)
Odkaz na píseň: 
Rok za rokem (SV286)

SAUL PRONÁSLEDUJE DAVIDA

Původ materiálu: 
Bureš Jiří
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 22,1–5
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 24,1–23
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 26,1–25
VSTUPNÍ VERŠ
Ž 7,10 - 11
LITURGICKÉ ČTENÍ
            1S 22,1-5
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
08 Saul pronásleduje Davida - st
Odkaz na pracovní list: 
08 Saul pronásleduje Davida
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Ozvi se, Pane můj (EZ440)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (EZ182)
Odkaz na píseň: 
Mír na zemi daruj nám (SV184)
Syndikovat obsah