Pozvání na cestu - Starý zákon 1 (Genezis - Soudců)

Pracovní listy k tomuto cyklu jsou zde:
http://katecheze.evangnet.cz/pozvani-na-cestu-stary-zakon-1-mladsi-sada-... (pro mladší) a zde: http://katecheze.evangnet.cz/pozvani-na-cestu-stary-zakon-1-starsi-sada-... (pro starší)
Použít lze také pracovní listy k biblickým příběhům pro předškolní zde: http://katecheze.evangnet.cz/pribehy-stareho-zakona-sada-pracovnich-list...
Elektronická příručka ke stažení zde http://katecheze.evangnet.cz/publikace-ov/pozvani-na-cestu-stary-zakon-1

Nadpis Typ Biblický odkaz Pořadí v lekci
NAROZENÍ JANA KŘTITELE Katechetická příprava Lukáš 1,1–25
JEŽÍŠOVO NAROZENÍ Katechetická příprava
Lukáš 1,26–38
Lukáš 2,1–20
VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ Katechetická příprava Jan 20,1–18
JEŽÍŠŮV ZÁPAS V GETSEMANE Katechetická příprava Marek 14,26–52
STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA Katechetická příprava Genesis 1,1–2,3 1
PÁD ČLOVĚKA Katechetická příprava Genesis 2,15–3,24 2
KAIN A ÁBEL Katechetická příprava Genesis 4,1–18 3
POTOPA Katechetická příprava
Genesis 6,5–22
Genesis 7,6–8,22
4
STAVBA BÁBELSKÉ VĚŽE Katechetická příprava Genesis 11,1–9 5
POVOLÁNÍ ABRAMA Katechetická příprava Genesis 12,1–7 6
ABRAM A LOT Katechetická příprava Genesis 13,1–14,24 7
ZASLÍBENÍ A NAROZENÍ SYNA Katechetická příprava
Genesis 15,1–6
Genesis 16,1–16
Genesis 17,1–16
Genesis 18,1–15
Genesis 21,1–7
8
BŮH SOUDÍ SODOMU Katechetická příprava Genesis 18,16–19,29 9
OBĚTOVÁNÍ IZÁKA Katechetická příprava Genesis 22,1–19 10
IZÁK A REBEKA Katechetická příprava Genesis 24,1–67 11
SPORY O STUDNĚ Katechetická příprava
Genesis 26,12–17
Genesis 26,24–25
12
JÁKOB USILUJE ZÍSKAT POŽEHNÁNÍ Katechetická příprava
Genesis 25,24–34
Genesis 27,1–41
13
JÁKOB NA ÚTĚKU Katechetická příprava Genesis 28,10–15 14
JÁKOBŮV NÁVRAT Katechetická příprava
Genesis 32,4–31
Genesis 33,1–17
15
JOSEF A JEHO BRATŘI Katechetická příprava Genesis 37,1–36 16
JOSEF V EGYPTĚ Katechetická příprava Genesis 39–41 17
JOSEF SE SETKÁVÁ SE SVOU RODINOU Katechetická příprava
Genesis 42,1–29
Genesis 42,36–38
Genesis 43,1–9
Genesis 43,15–16
Genesis 44,1–20
Genesis 44,30–34
Genesis 45,1–15
18
POROBA IZRAELE A NAROZENÍ MOJŽÍŠE Katechetická příprava
Exodus 1,7–22
Exodus 2,1–10
19
MOJŽÍŠ NA ORÉBU Katechetická příprava
Exodus 2,11–25
Exodus 3,1–15
Exodus 4,10–16
20
MOJŽÍŠ A ÁRON JEDNAJÍ S FARAÓNEM Katechetická příprava
Exodus 4,29–31
Exodus 5,1–23
Exodus 6,1
Exodus 7,19–25
Exodus 10,1–29
21
HOD BERÁNKA A VYVEDENÍ Z EGYPTA Katechetická příprava
Exodus 11,1
Exodus 12,1–36
22
PŘECHOD RUDÉHO MOŘE Katechetická příprava
Exodus 14,1–31
Exodus 15,1–21
23
NA CESTĚ POUŠTÍ Katechetická příprava
Exodus 16,1–5
Exodus 16,13–31
Exodus 17,1–7
24
SMLOUVA NA SÍNAJI Katechetická příprava
Exodus 19,1–25
Exodus 20,1–17
25
MODLÁŘSTVÍ LIDU Katechetická příprava
Exodus 19,1–25
Exodus 20,1–17
26
VYSLÁNÍ A NÁVRAT ZVĚDŮ Katechetická příprava
Numeri 13,1–13
Numeri 13,17–33
Numeri 14,1–38
27
BRONZOVÝ HAD NA POUŠTI Katechetická příprava Numeri 21,4–9 28
BALÁM A BALÁK Katechetická příprava
Numeri 22,1–36
Numeri 23,11–13
Numeri 23,25–27
Numeri 24,10–19
29
ZÁVĚR MOJŽÍŠOVA ŽIVOTA Katechetická příprava
Deuteronomium 30,15–20
Deuteronomium 31,1–8
Deuteronomium 34,1–12
30
PŘED VSTUPEM DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ Katechetická příprava
Jozue 1,1–18
Jozue 2,1–24
31
VSTUP DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ Katechetická příprava
Jozue 3,1–17
Jozue 4,1–8
Jozue 5,1–3
Jozue 5,10–12
32
PÁD JERICHA Katechetická příprava 33
ACHÁNOVA KRÁDEŽ A JEJÍ DŮSLEDKY Katechetická příprava
Jozue 7,1–26
Jozue 8,1–28
34
IZRAEL SE UJÍMÁ ZEMĚ ZASLÍBENÉ Katechetická příprava
Jozue 9,1–27
Jozue 14,1–5
Jozue 20,1–9
Jozue 23,1–16
Jozue 24,1–30
35
POČÁTEK DOBY SOUDCŮ Katechetická příprava
Soudců 2,11–16
Soudců 4,1–24
Soudců 5,1–15
Soudců 5,31
36
GEDEON Katechetická příprava
Soudců 6,1–32
Soudců 7,1–8
Soudců 7,16–22
37
SAMSON Katechetická příprava
Soudců 13,2–5
Soudců 14,1–20
Soudců 15,1–20
Soudců 16,1–31
38
RÚT Katechetická příprava
Rút 1,1–22
Rút 2,1–23
Rút 4,13–14
Rút 4,17
39