Pozvání na cestu - Skutky apoštolů

Pracovní listy k tomuto cyklu jsou zde: http://katecheze.evangnet.cz/skutky-sada-pracovnich-listu

K některým příběhům lze použít také starší sadu: http://katecheze.evangnet.cz/skutky-sada-pracovnich-listu-ii

Elektronická příručka ke stažení zde: http://katecheze.evangnet.cz/publikace-ov/pozvani-na-cestu-novy-zakon-2-...

Nadpis Typ Biblický odkaz Pořadí v lekci
NOVÉ NEBE, NOVÁ ZEMĚ Katechetická příprava Zjevení 21–22
ČÍM ZAČÍNÁ NADĚJE Katechetická příprava
Zjevení 2
Zjevení 3
PAVLOVY DOPISY: BOŽÍ BLÁZNOVSTVÍ Katechetická příprava 1 Korintským 1,18–31
MARIE MÁ DÍTĚ Katechetická příprava Lukáš 1,80–2,52
Z VĚZENÍ ZNÍ PÍSEŇ O PONÍŽENÉM A VZKŘÍŠENÉM Katechetická příprava Filipským 2,1–18
DUCH OTROCTVÍ A DUCH SYNOVSTVÍ Katechetická příprava Římanům 7–8
EVANGELIUM SE VYDÁVÁ DO SVĚTA Katechetická příprava Skutky 1,1–26 1
NEJDŘÍV SVĚDKOVÉ PŘÍBĚHU Katechetická příprava Skutky 1,15–26 2
LETNIČNÍ KÁZÁNÍ Katechetická příprava Skutky 2,1–41 3
KDYŽ PRACUJE JMÉNO Katechetická příprava
Skutky 3,1–16
Skutky 4,1–22
4
BYLI SPOLU, ŽILI SPOLU Katechetická příprava Skutky 2,41–47 5
VE VŠEM SPOLEČNĚ Katechetická příprava
Skutky 4,23–37
Skutky 5,1–16
6
ZASTAVIT KÁZÁNÍ Katechetická příprava Skutky 5,17–42 7
PŘES DIAKONII K DALŠÍMU ZVĚSTOVÁNÍ Katechetická příprava Skutky 6,1–6 8
Komu se otevírají nebesa Katechetická příprava
Skutky 6,8–7,2
Skutky 7,48–60
9
JAK SI VEDLO EVANGELIUM V SAMAŘÍ Katechetická příprava Skutky 8,1–25 10
Na cestě do Gazy Katechetická příprava Skutky 8,26–40 11
VZKŘÍŠENÝ PÁN POVOLÁVÁ SAULA Katechetická příprava Skutky 9,1–31 12
PETR NAVEDEN KE KŘTU POHANA Katechetická příprava
Skutky 10,1–48
Skutky 11,1–18
13
PETR VELIKONOČNĚ VYSVOBOZEN Katechetická příprava Skutky 12,1–24 14
V ANTIOCHII VZNIKÁ SBOR Z POHANŮ (nová verze úlohy) Katechetická příprava
Skutky 11,19–26
Skutky 13,1–6
15
PAVEL VYSLÁN Z ANTIOCHIE (starší verze úlohy) Katechetická příprava
Skutky 11,19–26
Skutky 13,1–52
15
NEJSME BOZI - PRVNÍ MISIJNÍ CESTA Katechetická příprava Skutky 14,1–28 16
APOŠTOLSKÝ SNĚM V JERUZALÉMĚ Katechetická příprava Skutky 15,1–35 17
DO MAKEDONIE, PAVLE! Katechetická příprava Skutky 15,36–16,15 18
DÍKY KOMU PADAJÍ POUTA Katechetická příprava Skutky 16,16–34 19
ŠIKANOVANÝ APOŠTOL SE DOVOLÁVÁ ŘÍMSKÉHO OBČANSTVÍ Katechetická příprava
Skutky 16,16–24
Skutky 16,35–40
20
KUDY VEDE BOŽÍ CESTA V PÍSMECH? Katechetická příprava Skutky 17,1–15 21
HLEDEJTE BOHA, DOKUD BLÍZKO JEST Katechetická příprava Skutky 17,16–33 22
EVANGELIUM V KORINTĚ Katechetická příprava Skutky 18,1–11 23
EVANGELIUM A GALLIO Katechetická příprava
Skutky 18,1–2
Skutky 18,12–22
24
PROTI MAGII Katechetická příprava
Skutky 18,23
Skutky 19,22
25
VELKÁ JE DIANA, VĚTŠÍ JE ... Katechetická příprava Skutky 19,23–40 26
PROBUZENÝ EUTYCHOS Katechetická příprava Skutky 20,1–12 27
LOUČENÍ V MILÉTU Katechetická příprava Skutky 20,17–37 28
AGABOS RÝSUJE CESTU Katechetická příprava Skutky 21,1–15 29
ZATČENÍ V JERUZALÉMĚ Katechetická příprava
Skutky 21,17–22
Skutky 22
30
PŘED VELERADOU A V CESAREJI Katechetická příprava Skutky 22,23–23,35 31
ODVOLÁNÍ K CÍSAŘI Katechetická příprava Skutky 24,1–25,12 32
ŘEČ PŘED AGRIPPOU Katechetická příprava Skutky 25,13–26,32 33
ZTROSKOTÁNÍ NA CESTĚ DO ŘÍMA Katechetická příprava Skutky 27,1–44 34
ZASTÁVKA NA MALTĚ Katechetická příprava Skutky 28,1–10 35
OTEVŘENÝ KONEC PŘÍBĚHU EVANGELIA Katechetická příprava Skutky 28,11–31 36
EVANGELIUM PUTUJE K LUKÁŠOVI, TEOFILOVI I K NÁM Katechetická příprava 37