Pozvání na cestu - evangelium podle Lukáše

Pracovní listy k tomuto cyklu jsou zde: http://katecheze.evangnet.cz/lukasovo-evangelium-sada-pracovnich-listu

Použít lze také pracovní listy k biblickým příběhům pro předškolní zde: http://katecheze.evangnet.cz/evangelia-sada-pracovnich-listu

Elektronická příručka ke stažení zde: http://katecheze.evangnet.cz/publikace-ov/pozvani-na-cestu-novy-zakon-1-...

Nadpis Typ Biblický odkaz Pořadí v lekci
PODOBENSTVÍ O TĚLE A ÚDECH Katechetická příprava 1 Korintským 12,1–27
ODPOVĚĎ ŘECKÝM POUTNÍKŮM Katechetická příprava Jan 12,20–30
ÚTĚK DO EGYPTA Katechetická příprava Matouš 2,13–23
SLOVO SE STALO TĚLEM Katechetická příprava Jan 1,1–18
VZNEŠENÝ THEOFILE Katechetická příprava Lukáš 1,4 1
NAROZENÍ JANA KŘTITELE Katechetická příprava
Lukáš 1,5–25
Lukáš 1,57–80
2
NAVŠTÍVENÍ MARIE A JEJÍ CHVALOZPĚV Katechetická příprava Lukáš 1,26–56 3
JEŽÍŠOVO NAROZENÍ Katechetická příprava Lukáš 2,1–20 4
SIMEON A ANNA Katechetická příprava Lukáš 2,21–40 5
DVANÁCTILETÝ V CHRÁMĚ Katechetická příprava Lukáš 2,41–52 6
JAN KŘTITEL Katechetická příprava Lukáš 3,1–14 7
ZATČENÍ JANA KŘTITELE A JEŽÍŠŮV KŘEST Katechetická příprava Lukáš 3,15–22 8
Pokušení na poušti Katechetická příprava Lukáš 4,1–4 9
KÁZÁNÍ V NAZARETĚ Katechetická příprava Lukáš 4,16–21 10
POVOLÁNÍ RYBÁŘŮ Katechetická příprava Lukáš 5,27–32 11
JE S NÍM MOC ODPUŠTĚNÍ Katechetická příprava
Lukáš 5,17–26
Lukáš 5,27–32
12
BLAZE CHUDÝM, BĚDA BOHATÝM Katechetická příprava
Lukáš 6,17–26
Lukáš 16,19–31
13
DÁT SE POHNOUT MILOSRDENSTVÍM Katechetická příprava
Lukáš 6,27–36
Lukáš 10,25–35
14
MRTVÍ VSTÁVAJÍ A CHUDÝM SE ZVĚSTUJE EVANGELIUM Katechetická příprava
Lukáš 7,11–23
Lukáš 7,24–35
15
JEŽÍŠ A HŘÍŠNICE Katechetická příprava Lukáš 7,36–50 16
PODOBENSTVÍ O ROZSÉVAČI Katechetická příprava Lukáš 8,4–18 17
UTIŠENÍ BOUŘE A UZDRAVENÍ POSEDLÉHO Katechetická příprava Lukáš 8,22–25 18
VZKŘÍŠENÍ DCERY JAIROVY Katechetická příprava Lukáš 8,40–56 19
NASYCENÍ PĚTI TISÍCŮ Katechetická příprava Lukáš 9,10–17 20
PETROVO VYZNÁNÍ, PŘEDPOVĚĎ UTRPENÍ Katechetická příprava Lukáš 9,18–27 21
PROMĚNĚNÍ NA HOŘE Katechetická příprava Lukáš 9,28–32 22
O MODLITBĚ Katechetická příprava
Lukáš 11,1–13
Lukáš 18,1–8
23
O ZAJIŠTĚNÍ Katechetická příprava Lukáš 12,13–34 24
O PŘIPRAVENOSTI UČEDNÍKŮ Katechetická příprava Lukáš 12,35–59 25
O VELIKOSTI NEPATRNÉHO Katechetická příprava Lukáš 13,18–30 26
O HOSTINÁCH A HOSTINĚ Katechetická příprava Lukáš 14,7–11 27
PODOBENSTVÍ O NALEZENÝCH Katechetická příprava Lukáš 15,1–32 28
UZDRAVENÍ DESETI MALOMOCNÝCH Katechetická příprava Lukáš 17,11–14 29
FARIZEUS A CELNÍK Katechetická příprava Lukáš 18,9–14 30
JEŽÍŠ A ZACHEUS Katechetická příprava Lukáš 19,1–10 31
Vjezd do Jeruzaléma a prorocký nářek nad chrámem Katechetická příprava
Lukáš 19,28–41
Lukáš 13,33–35
Lukáš 21,5–6
32
PODOBENSTVÍ O ZLÝCH VINAŘÍCH Katechetická příprava Lukáš 20,9–19 33
JIDÁŠOVA ÚMLUVA A POSLEDNÍ VEČEŘE Katechetická příprava Lukáš 22,1–30 34
CESTA DO GETSEMANE A ZATČENÍ Katechetická příprava Lukáš 22,31–50 35
PETROVO ZAPŘENÍ Katechetická příprava Lukáš 22,54–62 36
Ježíš před radou, Pilátem a Herodem Katechetická příprava Lukáš 22,63–23,24 37
UKŘIŽOVÁNÍ A POHŘEB Katechetická příprava Lukáš 23,26–56 38
VZKŘÍŠENÍ Katechetická příprava Lukáš 24,1–12 39
ZJEVENÍ NA CESTĚ DO EMAUS Katechetická příprava Lukáš 24,13–35 40