Setkání učitelů nedělní školy, 4. listopadu 2017, Praha

Milí přátelé, poradní odbor synodní rady ČCE pro práci s dětmi ve spolupráci s Oddělením výchovy a vzdělávání ÚCK ČCE Vás opět po roce srdečně zve na Setkání učitelů nedělní školy. Tentokrát se sejdeme v Praze, v prostorách ústředí ČCE.

Přihlašování probíhá jako již tradičně přes přihláškový portál (přihláška e-mailem, ideálně na adresu vychova@e-cirkev.cz, je ovšem též přípustná), detailní program a další informace najdete tamtéž. Nejzazší termín pro podání přihlášky je 1. listopadu 2017.

Těšíme se na vás!