Nový zákon — biblické příběhy pro předškolní děti

Verze pro tiskPDF verze
Nabízíme vám možnost předběžně si objednat převyprávěné příběhy z Nového zákona pro děti, které sepsala Eva Šormová a ilustroval Zdar Šorm. V publikaci najdete kromě 26 novozákonních příběhů s ilustracemi, určenými k vymalování i modlitby, písně a náměty k rozhovorům a domácím pobožnostem. Publikace bude mít formát A4 na šířku, 76 stran na silnějším papíru.
 
Případný zájem projevujte pokud možno emailem na adresu oddělení výchovy a vzdělávání (vychova@e-cirkev.cz). 
 
Publikace vyjde tiskem na přelomu října a listopadu, cena byla stanovena na 120 Kč.