Kurz S dětmi na cestě víry

Verze pro tiskPDF verze
Přihlašování bylo prodlouženo
 
Milé sestry, milí bratři,
přicházíme s nabídkou kurzu pro pracovníky s dětmi v církvi.
Studijní kurz připravila pracovní skupina Českobratrské církve evangelické a Evangelické církve metodistické.
 
Studijní kurz je určen především učitelům nedělní školy/vedoucím nedělní besídky, dobrovolníkům, laikům, kteří se během nedělní bohoslužby věnují dětem. Kurz má svým absolventům pomoci rozumět Písmu tak, aby byli schopni samostatně a tvůrčím způsobem zprostředkovávat jeho zvěst dětem. Kurz může napomoci i lépe porozumět potřebám dětí, užívat různé metody a organizace práce, vést děti na cestě víry (dále viz „Profil absolventa“). Kurz je dvouletý, kombinuje kontaktní výuku a studium na webovém portále Moodle. Více v přílohách.
 
Přihlášky je možní zasílat klasickou poštou na oddělení výchovy, nebo elektronicky na vychova@e-cirkev.cz, nebo vyplnit přihlášku on-line na http://prihlasky.srcce.cz/.
Součástí pozvánky je i PowerPointová prezentace. Při promítaní vice lidem prosíme, aby snímky byly doplněny textem, který je v poznámkách.
 
S pozdravem Eva Benešová
vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání