Kurz pro střední generaci a rodiny s dětmi v Janských lázních, 18. – 25. 2. 2017

Kurz pro celou rodinu. Připraveny jsou přednášky, dis­kusní večery, hry pro malé i velké, výtvarná činnost.

Hlavní program pro dospělé: Chléb a odpuštění aneb co potřebujeme podle modlitby Páně (přednáší Dr. Filip Susa, farář v Liberci). Program pro děti: zpívání, hraní, výtvarné tvoření, deskové hry, malá olympiáda a pokladovka. Nedělní bohoslužby pro děti i dospělé: Filip Susa

Kurz vede Jan Keřkovský, farář v Jihlavě

Nejedná se o klasickou rodinnou rekreaci, ale o kurz s programem. Pro­síme, aby se hlásili pouze ti, kteří se chtějí účastnit připraveného programu.

Další informace a přihlášky zde.