Katechetický seminář "Aby se Slovo dostalo ke slovu"

Verze pro tiskPDF verze
Stichting Kerkelijke Gemeenteopbouw OostEuropa
(Nadace pro budování sborů ve východní Evropě)
a Spolek evangelických kazatelů
zvou kazatele a kazatelky ČCE na
katechetický seminář
„Aby se slovo dostalo ke slovu“
 
Vedení semináře: Evert R. Jonker
emeritní profesor praktické teologie a katechetiky
v Kampen v Nizozemí, autor katechetické příručky
Aby se slovo dostalo ke slovu
 
Témata semináře:
- jak se orientovat v mnohosti katechetických metod?
- co to znamená katecheticky číst a vykládat biblické texty?
- jak propojit svět biblického svědectví a dnešních dětí a mládeže?
 
Podkladem k práci bude katechetická příručka Aby se slovo dostalo ke slovu (EMAN 2006)
 
Termín konání: neděle 15. dubna 2012 od 18.00 - úterý 17. dubna do 13.00
 
Místo konání: zasedací síň v přízemí přední budovy Husova domu, Jungmannova 9, Praha 1
 
Účastnický poplatek: 500 Kč, pro členy SpEKu 300 Kč
 
Počet účastníků: minimálně 8, maximálně 15
 
Ubytování a strava: ubytování (je možné v Church Pensionu nebo v některém pražském sboru) a stravování zajišťují a hradí účastníci sami, o příspěvek na úhradu nákladů mohou požádat staršovstvo svého sboru.
 
Tlumočení zajištěno
 
Přihlášky přijímá SpEK na e-mailové adrese spek@evangnet.cz do 20. března 2012
 
Při přihlašování uveďte jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefon
 
Konání finančně podpořili SKGO a SpEK
Přiložený soubor: