Starší školní

Zastánce pro Rút a Noemi

Původ materiálu: 
Martina Zuštinová
Biblický oddíl: 
Rút 2–4
Datum přípravy: 
Ne, 26/06/2016

Téma

Bůh je věrný. Rút jde svou cestou, která neodpovídá tomu, jak vyrostla. Své štěstí najde v cizině, kam ji dovede věrný Bůh. Ten jí dá jídlo a nakonec i muže a dítě. (Ale také téma minulé hodiny solidarita s cizinci stále aktuální. Tuto hodinu možno dále prohloubit.)

Odkaz na pracovní list: 
15 Rút
Odkaz na pracovní list: 
39 Rút
Odkaz na pracovní list: 
39 Růt - st

Rút a Noemi — Být cizincem, být přítelem

Původ materiálu: 
Martina Zuštinová
Biblický oddíl: 
Rút 1
Datum přípravy: 
Ne, 19/06/2016

Téma

Přátelství a solidarita k cizincům. Cizinec je tvým sousedem, kterého budeš milovat a kterému budeš prokazovat dobrodiní.

Odkaz na pracovní list: 
15 Rút
Odkaz na pracovní list: 
39 Rút
Odkaz na pracovní list: 
39 Růt - st

Samson — aneb jak si někdo může poplést sílu svou a sílu Boží

Původ materiálu: 
Martina Zuštinová
Biblický oddíl: 
Soudců 13–16
Datum přípravy: 
Ne, 12/06/2016

Téma

Povolání, poslání, zasvěcení Bohu. Samson byl povolaný, ale ne vždy svému povolání rozuměl a se svou sílou ne vždy zacházel moudře. Pán Bůh byl ale s ním až do konce.

Odkaz na pracovní list: 
38 Samson
Odkaz na pracovní list: 
38 Samson - st

Gedeon

Původ materiálu: 
Jonatan Hudec
Biblický oddíl: 
Soudců 6–7
Datum přípravy: 
Ne, 05/06/2016

Téma

Boj proti strachu a pověře. Gedeón pomocí strašení přemůže Midjánce.

Cíle

  • Děti zkusí pochopit, že se lidé leckdy bojí zbytečně, leckdy je důvodem našich obav jen pověra.
  • Starší děti zkusí zapřemýšlet, kdy je strach dobrý, a kdy naopak není.

40.1 Pro učitele

Biblický text: Sd 6–7

Odkaz na pracovní list: 
14 Gedeon
Odkaz na pracovní list: 
37 Gedeon
Odkaz na pracovní list: 
37 Gedeon - st
Odkaz na pracovní list: 
1. přikázání – Gedeon

Počátek doby soudců

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Soudců 2,6–18
Biblický oddíl: 
Soudců 4,1–24
Biblický oddíl: 
Soudců 5,1–15
Datum přípravy: 
Ne, 29/05/2016

Téma

Hospodinova svoboda je s námi, i když jsme na Hospodina zapomněli

Odkaz na pracovní list: 
36 Počátek doby soudců
Odkaz na pracovní list: 
36 Počátek doby soudců - st

Já a dům můj budeme sloužit Hospodinu

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Jozue 14
Biblický oddíl: 
Jozue 20
Biblický oddíl: 
Jozue 23–24
Datum přípravy: 
Ne, 22/05/2016

Téma

Rozhodnout se a sloužit

Smlouva s Gibeoňany

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Jozue 9
Datum přípravy: 
Ne, 15/05/2016

Téma

Bohu záleží na plnění slibů

Jericho

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Jozue 6
Datum přípravy: 
Ne, 08/05/2016

Téma

Bůh bojuje za Izrael. Izrael se nesmí spolčit s tím, proti čemu Bůh bojuje.

Odkaz na pracovní list: 
33 Pád Jericha
Odkaz na pracovní list: 
33 Pád Jericha - st

Znovu suchou nohou… přechod Jordánu

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Jozue 3–4
Datum přípravy: 
Ne, 01/05/2016

Téma

Bůh je se svým lidem a vede ho

Odkaz na pracovní list: 
32 Vstup do zaslíbené země
Odkaz na pracovní list: 
32 Vstup do zaslíbené země - st

Zvědové a Rachab

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Jozue 2
Datum přípravy: 
Ne, 24/04/2016

Téma

O ženě, která změnila názor a zachránila několik životů

Odkaz na pracovní list: 
31 Před vstupem do zaslíbené země
Odkaz na pracovní list: 
31 Před vstupem do zaslíbené země - st
Syndikovat obsah